آرشیف

2020-10-20

جام غور

هشت تُن مواد کمکی نیروهای حمایت قاطع امروز توسط هلیکوپترهای نیروهای اردوی ملی به ولایت غور ارسال گردید .
این بسته های کمکی نیروهای ناتو شامل مواد مختلف غذایی و کمپل میباشد که قرار است برای افراد نیازمند و متضرر از جنگ در ولایت غور توزیع گردد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که  کمک های نیروهای حمایت قاطع در بخشهای مختلف از جمله، امنیت، صحت، معارف و متضررین حوادث طبیعی در افغانستان موثر بوده است.
وی افزود این کمک ها در بهبود حکومت داری و شرایط زنده گی مردم تاثیر بسزایی داشته است.
از سوی دیگر شماری از باشنده گان ولایت غور از ارسال کمکهای حمایت قاطع به باشنده گان نیازمند در این ولایت قدردانی میکنند.
آنها میگویند جامعه جهانی ثابت نموده است  که همکار خوب حکومت افغانستان بوده و برای رشد و پیشرفت این کشور تلاش میکند.
قرار است محموله های کمکی ناتو در آینده به سایر ولایات غربی افغانستان نیز ارسال گردد.