آرشیف

2019-2-4

جام غور

نیلگون به عنوان رئیس مبارزه با مواد مخدر غور بکارش آغاز نمود

نیلوفر نیلگون، امروز دوشنبه (۱۵ دلو ۹۷) رسما کارش را به عنوان رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت غور آغاز نمود.
خانم نیلگون بعد از اشتراک در امتحان و طی مراحل پروسه رقابت آزاد به این سمت دست یافته است.

رئیس جدید مبارزه علیه مواد مخدر غور هنگام معرفی اش از اعتیاد به عنوان معضل جهانی یاد نمود و گفت، مبارزه با این پدیده بازوان توانا، همکاری جامعه و نهاد های امنیتی میخواهد.
خانم نیلگون از اداره محلی و نیروهای امنیتی خواست تا در امر مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر آنان را همکاری نمایند.
محمد یوسف وکیلی، رئیس پیشین مبارزه علیه مواد مخدر ضمن تبریک گفتن این سمت به رئیس جدید گفت، وی آماده هرنوع همکاری در امر مبارزه با مواد مخدر با مسوولین این ریاست است.

دوشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۴ فبروری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور