آرشیف

2016-11-9

جام غور

نیروهای دولت و طالبان در ولسوالی شهرک درگیر شدند

منابع امنیتی در ولسوالی شهرک می گویند که درگیری میان نیروهای دولت و طالبان در قریه خواجه ساران ولسوالی شهرک ولایت از 2 ساعت به اینطرف ادامه دارد.
یک منبع مهم دولت در ولسوالی شهرک که خواست نامش گرفته نشود گفت، در این درگیری یک نفر طالب زخم برداشته و طالبان در حال فرار از قریه خواجه ساران آن ولسوالی استند.
این منبع گفت، درگیری زمانی رخ داد که طالبان از کوهای جنوب قریه خواجه ساران بالای کارگران سرک فیر کردند و نیروهای اردوی ملی و پولیس از ولسوالی شهرک وارد منطقه شدند که از 2 ساعت به اینطرف درگیری ادامه دارد.
 
سه شنبه 19 عقرب 1395 برابر است با 8 نوامبر 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور