آرشیف

2018-7-9

جام غور

نیروهای امنیتی فردی را متهم به انجام حمله انتحاری در شهر فیروزکوه دستگیر نمود

نیروهای امنیت ملی غور در چوک مرکزی شهر فیروزکوه، فردی را به اتهام انجام دادن حمله انتحاری در شهر فیروزکوه دستگیر نمودند.
این فرد مواد انفجاری را در موترسایکل اش جاسازی نموده بود.
 
دوشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۹ جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور