آرشیف

2016-11-27

جام غور

نگرانی ها از توقف عملیات شمال فیروزکوه

بازماندگان شهدای رویداد ۵ عقرب، اعضای شورای علما، شورای ولایتی و نهاد های جامعه مدنی در ولایت غور از متوقف شدن عملیات 37 ظفر در شمال فیروزکو، مرکز ولایت غور، نگرانند.
آنان می گویند که توقف دادن عملیات شمال فیروزکوه به معنی روحیه دادن به داعشیان و طالبان است و این کار وضعیت عمومی امنیتی غور و بخصوص مناطق شمال فیروزکوه را بد تر خواهند کرد.
از سوی هم، غلام ناصر خاضع والی غور توقف دادن عملیات ۳۷ ظفر را رد میکند و می گوید، این عملیات بنا بر سردی هوا  تغییر وضعیت نموده و اندکی به کندی پیش میرود.
عملیات ۳۷ ظفر حدود یک ماه قبل بعد از آن راه اندازی شد که افراد وابسته به داعش حدود ۳۰ تن از غیرنظامیان را در منطقه غلمین (شمال فیروزکوه) بتاریخ ۵ عقرب سال روان تیرباران کردند.
یکشنبه ۷ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور