آرشیف

2018-7-7

جام غور

نگرانی ها از افزایش کشت کوکنار در ولایت غور.

روی آوردن بی سابقه کشاورزان غوربه کشت کوکنار وعدم راه اندازی کارزار تخریب این مزارع نگرانی های را مبنی برتولید، قاچاق و روی آوردن جوانان با استفاده از این مواد افزایش داده است.
 
مسئولین اداره مبارزه با مواد مخدرغور خاطر نشان می سازند که درسال جاری این ولایت شاهد بیش ترین کشت مواد مخدر می باشد وحکومت نیز برنامه تخریب این مزارع را تطبیق نکرده است.
 
محمد یوسف وکیلی، رئیس مبارزه با مواد مخدر غور به رادیوسرحد می گوید، افزایش نا امنی ها، مصروفیت نیروهای امنیتی درتامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان، از عمده ترین دلایل عدم تخریب مزارع کوکنار درغور می باشد.
 
به گفته آقای وکیلی کشت کوکنا درحال حاضربه این ولایت درحال جمع آوری می باشد واقدام بعدازاین برای ازبین بردن مزارع کوکنار بی فایده است.
 
با این حال فعالین مدنی علت افزایش کشت ومواد مخدر را در این ولایت، درکنار افزایش نا امنی ها، بی برنامه گی واقدام جدی دولت در امر جلوگیری از زرع این مواد عنوان می کنند.
 
محمدوزیرنورانی ازفعالین مدنی می گوید که حکومت هیچ گاه با زارعین مواد مخدر برخورد جدی وقانونی نکرده است واین کار سبب شده تا مردم به شکل گسترده تری به زرع این مواد روی بیاورند.
 
با این حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور نیز می پذیرد که به دلیل مصروفیت های زیاد نیروهای امنیتی آنها نتوانستند که مزارع کوکنار را تخریب کنند ودهاقین توانستندتا حاصلات کوکنار را جمع آوری کنند.
 
اما آقای خطیبی می گوید، که دربرنامه خزانی تلاش خواهند کرد تا با راه اندازی تبلیغات گسترده ای از کشت آن درمراحل بعدی جلوگیری نمایند.
 
خاموشی حکومت دربرابر کشت کوکنار درغور پس ازآن با انتقاد مواجه شد که گفته می شود همه روزه برمعتادین مواد مخدر دراین ولایت افزوده می شود وآمار های تخمینی نشاندهنده بیش از 50 هزار معتاد دراین ولایت می باشد.
 
شنبه ۱۶سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۷ جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور