آرشیف

2017-1-15

جام غور

نگرانی از نبود زمینه کار برای زنان در ولایت غور

مسوولان ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین غور از نبود زمینه های کار برای زنان کار آموخته در آن ولایت نگران اند، آنان می گویند که نبود مارکیت صنایع دستی و رسم و رواج های فرهنگی باعث شده تا زنان کار آموخته نتوانند از حرفه و مسلک شان به درستی استفاده نمایند.
داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین غور که در محفل فراغت ۱۵۰ تن کار آموخته از رشته های مختلف حرفه های مسلکی صحبت میکرد، از نبود زمینه کار برای زنان کار آموخته در آن ولایت سخن گفت.
آقای عثمانی گفت، نبود مارکیت برای فروش صنایع دستی زنان و عدم دسترسی زنان به کار در آن ولایت از جمله چالش های است که برخی از زنان کار آموخته و مسلکی نمیتوانند از حرفه و مسلک خود بهره گیرند.
آقای عثمانی از اداره محلی و نهاد های که در راستای بهبود وضعیف زنان کار میکنند خواست تا در امر تدارک زمینه های کار چون ایجاد مارکیت زنانه و صنایع دستی برای زنان تلاش نمایند.
رئیس کار و امور اجتماعی می گوید که رقم درشتی از زنان کار آموخته و مسلکی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، وجود دارد، اما بنابر نبود زمینه های کار و عدم دسترسی زنان به مارکیت ویژه به رهبری آنان، باعث شده تا این زنان حرفه و مسلک شان را به باد فراموشی بسپارند.
این درحالی است که ۱۵۰ تن کار آموخته که ۶۰ تن آنان را زنان تشکیل میدهد، از حرفه های خیاطی، خامک دوزی، مبایل سازی و ترمیم کمپیوتر بعد از شش ماه آموزش از مرکز آموزش های فنی و حرفوی ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غور، سند فراغت بدست آوردند.
قبل از این نیز زنان کار آموخته از مرکز آموزشی و حرفوی این ریاست در بخش های خیاطی، خامک دوزی و دیگر حرفه ها فارغ گردیده بود، که به گفته مسوولان شماری بیشتر آنان بنابر بنود زمینه های کار حرفه و مسلک شان را به باد فراموشی سپرده اند.
 
یکشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۱۵ جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور