آرشیف

2021-6-24

جام غور

نگرانی‌ها از افزایش مصاب‌شدن افراد به موج سوم ویروس کرونا در فیروزکوه
از اینکه باشنده‌گان ولایت غور به راهنمایی های داکتران توجه‌ی ندارند تعداد مصاب شده‌گان به موج سوم کرونا را افزایش داده است.
داکتر محمد شریف قاضی زاده مسئول بخش کووید ۱۹ شفاخانه ولایتی‌غور در یک مصاحبه به خبرنگار رادیو صدای عدالت می گوید:” نظر به بی توجه‌ی مردم و رفت وآمد های بی‌مورد در مکان های پُر تردد تعداد مصاب شده‌گان به ویروس کرونا «کووید۱۹» را افزایش داده است.”
قاضی زاده از پُر شدن بخش ۲۰ بستر کووید ۱۹ و کمبودی آکسیجن در روز های آینده نزدیک ابراز نگرانی می‌کند و از مردم می‌خواهد. بیدون کدام نیاز از خانه های خود بیرون نشوند و در صورت ضرورت از ماسک و دستکش استفاده نموده و فاصله اجتماعی را در نظر بگیرند تا اینکه به این ویروس کشنده مصاب نگردند.
در یک هفته گذشته از ۱۰۰ تن تست گرفته شده که از این میان« ۷۰» نمونه تست شده آن مثبت بوده است و روزانه ۳ الی۴ تن صحت یاب می‌شوند.
قابل ذکر است که تا هنوز 7 تن از مصاب شده‌گان به این ویروس در غور جان های خود را از دست داده اند.