آرشیف

2018-5-14

جام غور

نيروهاى تازه نفس اردوى ملى وارد ولايت غور شدند

در پى سقوط بخش هایى از ولسوالى دولينه و شهرک ولايت غور به دست طالبان، بيش از دو صد تن از نيروهاى تازه نفس اردوى ملى، وارد شهر فيروزکوه مرکز اين ولايت شدند.
 
مسئولان اداره محلی غور مى گويندکه اين نيروها به هدف عمليات، برای بازپسگيری نقاط از دست رفته ولسوالی های شهرک و دولينه وارد غور شده اند.
 
عبدالحی خطيبی سخنگوى والی غور گفت: "بعد از آنکه طالبان حملات گسترده شان را تحت نام عمليات الخندق بالای مناطق ولسوالی های دولينه و شهرک راه اندازی نمودند و بعضی منطقه ها را گرفتند، شورای نظامی ولايت غور از مرکز کشور خواستار فرستادن نيروهای کمکی شد که بعد از ظهر امروز ٢٠٠ نيروى کمکی وارد شهرفيروزکوه شدند."
 
خطيبی علاوه کردکه بعد از تثبيت مناطق، نيروهای ويژه امنيتی به ساحه رفته و عمليات خود  را ازطريق زمين و هوا بالای طالبان آغاز خواهند کرد و به زودی مناطق از دست رفته را دوباره تصرف خواهند نمود.
 
ازسوی دیگر، روز گذشته اعضای شورای ولايتی غور هشدار داده بودند درصورتيکه نيروهای کمکی به غور نرسند، آنان شاهد سقوط شش ولسوالی غربی غور خواهند بود.
 
اين درحالى است که در دو روز گذشته، قريه اوشان مربوط ولسوالی شهرک و مناطق خواجه گان، رزقان، پوی و سلمين ولسوالى دولينه به ترتيب، بدون درگيری و مقاومت  نيروهاى خيزش مردمی، به دست طالبان افتاده  بود.
 
دو شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۴ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور