آرشیف

2019-7-11

جام غور

نهاد های صحی و تعلیمی حوزه غرب از مساعدت های موسسه خیریه جام غور مستفید شدند

مسوولان موسسه خیریه جام غور می گویند که ۱۳۵۷ قلم مواد را به نهاد های صحی، تعلیمی، افراد دارای معلولیت، شاگردان و محصلان و نهاد های اجتماعی-فرهنگی  در ولایت های بادغیس، غور و هرات توزیع نمودند.
حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور می گوید که این مساعدت ها هر شش ماه بعد به همکاری نهاد های خیریه تعلیمی و صحی کشور دوست دنمارک و با تلاش های عبدالقادر علم، مسوول موسسه ریبلداید Rebuild Aid یا نهاد بازسازی و کمک تهیه و تدارک میشود و بعد از دریافت درخواستی از نهاد ها و افراد و همچنان ارزیابی نیازمندی ها و مستحق بودن شان، این مساعدت ها توزیع می گردد.
آقای ژواک گفت که این کمک ها شامل  تخت و دوشک مریضان، کمک های اولیه صحی، مواد طبی اتاق عاجل، چوکی مریضان و چوکی تشناب، کاغذ دست پاک-تشناب، کاغذ مرطوب، لباس پرسونل صحی، دستکش، بنداژ، سورنج، ویلچیر، عصاچوب، عینک نمره یی، چوکی اطفال و همچنان الماری، میز و چوکی به سایز های مختلف، کمپیوترهای لبتاب و دسکتاب، تخته های سفید و کتابچه شامل بود که برای نهاد های صحی، تعلیمی، شاگردان مکاتب، محصلین دانشگاها، افراد دارای معلولیت و نیازمندان در ولایت های حوزه غرب کشور توزیع گردید.
عبدالقادر علم، موسس نهاد ریبلداید Rebuild Aid و همآهنگ کننده این مساعدت ها که بخاطر توزیع آن به حوزه غرب کشور آمده است گفت که به همکاری و همآهنگی ریاست های صحت عامه غور و بادغیس کلینیک های صحی ساغر و پسابند غور و همچنان کلینیک های صحی ولسوالی قادس و آبکمری بادغیس با داشتن اندکترین امکانات و تسهیلات صحی/طبی مستحق شناخته شده و با حضور روسای صحت عامه این دو ولایت، لوازم طبی به این چهار کلینیک توزیع گردید.
آقای علم افزود، مساعدت های تعلیمی را نیز به مکاتب ولسوالی های ساغر، شهرک، تیوره و پسابند غور؛ مکاتب بادغیس و همچنان برای شاگردان، محصلان و نهاد های اجتماعی-فرهنگی غور، بادغیس و فراه مقیم هرات توزیع نمودند.
وی می گوید که هدف آنان سهیم شدن در کارهای خیر و رفع نیازمندی های اولیه بخش های صحت و معارف و همچنان همکاری با نهادهای مدنی در حوزه غرب است که در تفاهم با ادارات ذیربط فعالیت های آنان در داخل افغانستان تنظیم میگردد.
موسسه خیریه جام غور در سال ۱۳۹۳ جواز فعالیت گرفت است، اما قبل از آن، کمک های صحی و تعلیمی توسط دست اندرکاران وبسایت بین المللی جام غور به همکاری و مدیریت عبدالقادر علم از کشور دنمارک تهیه و تدارک میشد که از آغاز تا اکنون بیشتر از ۱۷ مرتبه برای نهاد های صحی-تعلیمی، اجتماعی-فرهنگی و مدنی- افراد دارای معلولیت، شاگردان و محصلان و افراد نیازمند حوزه غرب، الخصوص مردم غور، کمک رسانی نموده است.
 
پنج شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۸ برابر است با ۱۱ جولای ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور