آرشیف

2017-4-12

جام غور

نماینده های مردم در شورای ولایتی : نهاد های عدلی وقضایی باید در مورد ملاسعدی یار تصمیم میگرفت نه ریاست امنیت ملی .

ملاسعدی یارفرد که قبلا ازآن بارها ازسوی مسئولان اداره محلی غور به عنوان فرد کلیدی گروه داعش درشمال فیروزکوه یاد آوری میشد، حدود دوماه قبل نسبت مریضی انسداد که دامن گیر وی شده بود خودرا به نیروهای امنیتی تسلیم کرد وتحت درمان قرارگرفت.

مقامات اداره محلی غور درزمان تسلیمی این فرد اظهارداشتند که دوسیه آقای سعدی یار بعداز صحت یابی وی به ارگان های عدلی وقضائی محول میشود.

ولی آقای سعدی یار حدود یک هفته قبل توسط ریاست امنیت ملی غور دوباره رها گردید واکنون به منطقه اش به غلمین بازگشته است.

عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غوراین عملکرد امنیت ملی را نکوهش میکند ومیگوید که ملاسعدی یار قبلا به عنوان قاتل رخشانه، قتل سی غیرنظامی در شمال فیروزکوه وچندین جنایت دیگر شناخته شده بود.

معاون شورای ولایتی غور هم چنان خاطر نشان میسازد بسیاراز مردم درزمان آقای سعدی یار که تحت درمان قرار داشت درشورای ولایتی گرد آمده بودند وخواهان به داد گاه کشیدن وی شدند.

به قول معاون شورای ولایتی غور رهای آقای سعدی یار بدون محاکمه زیر پاساختن قانون توسط نیروهای امنیتی میباشد.

بااین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور که قبلا سعدی یار را مخالف دولت خطاب کرده است میگوید که اکنون رهایی آقای سعدی یار به اساس یک مصالحه صورت گرفته است .

هرچند آقای خطیبی میگوید که نیاز است تا هرشخص جانی مطابق به قانون مجازات شود ولی به گفته وی دربعضی از اوقات به دلیل نیازمندی های جامعه نیاز به چشم پوشی از کارکردهای جنائی افراد میباشد.

پاسوال غلام مصطفی محسنی فرمانده پولیس غور نیز قبلا از آقای سعدی یار به عنوان سرکرده گروه داعش ومخالف دولت یاد کرده بود اما بعد از رهایی وی از مصاحبه خود داری میکند ومیگوید که این قضیه مربوط ریاست امنیت ملی این ولایت است.

قبل ازاین نیزافراد مربوط به گروه طالبان وداعش از جمله قاری رحمت الله وفاروق که متهم به قتل چهارده مسافر در مسیر شاه راه غور – کابل، کشتن سی فرد ملکی وسنگسار رخشانه و چندین روی داد دیگر میباشند نیزازسوی نیروهای امنیتی دستگیر وبعدآ از زندان رها گردیدند.

رادیو سرحد