آرشیف

2021-10-17

جام غور

نشرات یک رادیوی محلی در غور به دلیل مشکلات مالی متوقف شد
مسئول رادیو محلی سرحد در ولایت غور گفته که این رادیو نشرات خود را به‌دلیل نبود بودجه، انرژی برق و تغییر شغل خبرنگاران و کارکنان آن از دیروز به این‌طرف متوقف کرده است.
او گفته با متوقف شدن نشرات رسانه‌ای این رادیویی محلی بخش بزرگی از باشنده‌گان غور از دست‌رسی به اطلاعات محروم شده‌اند.
رادیو سرحد حدود هفت سال در شهر فیروز‌کوه مرکز ولایت غور، فعالیت رسانه‌ داشت و موضوع‌های مختلف را به‌نشر می‌رساند.
این رادیویی محلی بیش از بیست کارمند زن و مرد داشت که اکنون همه بی‌کار و در بی‌سرنوشتی کامل به‌‌سر‌ می‌برند.
با سقوط نظام و روی‌کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان اکثریت رسانه‌ها در کشور یا مسدود شده‌اند و یا هم دست به خود سانسوری از بهر حفظ جان‌شان زده‌اند.