آرشیف

2017-10-21

جام غور

نذیری در وزن ۸۰ کیلوگرام مقام اول گرفت

استاد کبیر نذیری در وزن 80 کیلو گرام، استاد حمیدالله ایماق در وزن 72 کیلو گرام وامان الله ایماق در وزن 56 کیلو گرام که در مبارزات آزاد فیری فایت در زون غرب کشور بین چندین ولایات اشتراک نموده بودند مقام های اول و مدال طلا را از آن خود نمودند.

شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور