آرشیف

2020-1-28

جام غور

نخستین دفتر رسمی موسسه خیریه جام غور در هرات گشایش یافت

برای نخستین بار به گونه رسمی دفتر موسسه خیریه جام غور با حضور شخصیت های ملی، فرهنگی و بزرگان قومی در ولایت هرات طی مراسمی افتتاح شد.
عبدالقادر علم، بنیان گذار موسسه خیریه جام غور و مسوول موسسه ریبولد آید اورگنایزیشن یا Rebuild Aid Organization مقیم دنمارک می گوید که این نخستین اقدام آنان برای ایجاد دفتر رسمی در هرات بوده و قرار است دفاتر این موسسه در فیروزکوه، مرکز ولایت غور و کابل نیز بخاطر سهولت های کاری آنان گشایش یابد.
حمیدالله ژواک، رئیس موسسه خیریه جام غور ایجاد آدرس رسمی این نهاد را یک گام مثبت در امر ایجاد سهولت های کاری و روابط با نهاد های دولتی و غیر دولتی عنوان نمود و با اشاره به پیشینه کاری این موسسه گفت:"موسسه خیریه جام غور در یک و نیم دهه گذشته در بخش های معارف و صحت در حوزه غرب افغانستان، بویژه برای شهروندان غور، در همآهنگی با ادارات محلی ولایات صورت گرفته و همچنان صدها شاگرد و محصل بی بضاعت را با توزیع کمپیوتر، میز و چوکی، قرطاسیه و لوازم بهداشتی مساعدت نموده است".
از سوی هم محمد ناصر علم، معاون موسسه خیریه جام غور که در محفل افتتاح دفتر این نهاد خیریه صحبت می کرد هدف از ایجاد دفتر رسمی این نهاد را تسهیل و تنظیم بهتر فعالیت های موسسه در حوزه غرب دانست و گفت، قبل از این موسسه خیریه جام غور در هرات آدرس مشخصی برای دریافت درخواستی های مساعدت و نظارت از مساعدت های توزیع شده در ولایات را نداشته و نیاز بود تا بخاطر شفافیت در کار و تسریع روند کارهای رسمی این نهاد با وزارت اقتصاد و واحد های دومی در سطح ولایات یک آدرس مشخصی داشته باشند.
حاجی محمد قاسم علم، استاد فضل الحق فضل، داکتر محمد نعیم دولتی و برخی از شعرا، ادبا و فرهنگیان غوری نیز پیرامون فعالیت های موسسه خیریه جام غور و تلاش های عبدالقادر علم و همکارانش را در راستای کمک های انسان دوستانه شان در بخش های معارف و صحت توصیف نموده و همکاری های شان را با این نهاد خیریه اعلام داشتند.
در اخیر محفل، اشتراک کنندگان با دعایه خیر لوحه موسسه خیریه جام غور را در امتداد جاده عمومی فرقه نصب نمودند.
موسسه خیریه جام غور با بیش از یک و نیم دهه فعالیت و مساعدت در بخش های معارف و صحت در افغانستان تجربه دارد و قرار است به زودی کمک های این نهاد برای کلینیک های صحی زرتلی و غلمین فیروزکوه و همچنان برای لیسه فلاخور ولسوالی چهارسده با حضور مسوولان ریاست معارف و صحت عامه، توزیع گردد.
 
دوشنبه ۸ دلو ۱۳۹۸ برابر است با ۲۸ جنوری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور