آرشیف

2018-12-4

جام غور

نتایج ابتدایی انتخابات غور اعلام شد.
 
نتایج ابتدایی انتخابات غور اعلام شد.
۱ ابراهیم ملکزاده (18448) 
۲ عطامحمد دهقانپور (10181)
۳ گلزمان خان نایب (8926)
۴ کرام الدین رضا زاده (7126)
۵ فاطمه کوهستانی (5322)
۶ رقیه نایل (3969)

این شش تن از برنده گان ابتدایی انتخابات پارلمانی غور هستند.