آرشیف

2015-3-9

جام غور

نامگذاری جاده بنام مارشال فهیم و واکنش های تند شهروندان فیروزکوه

دوشنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۹ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
اعضای جلسه اداری مقام ولایت غور فیصله نمود که جاده میدان هوایی فیروزکوه الی چهار راهی شفاخانه ولایتی غور را بنام جاده مارشال محمد قسیم فهیم نام گذاری شود، اما این اقدام با واکنش های برخی از شهروندان فیروزکوه همراه شد.
در جلسه روز یکشنبه (۱۷ حوت ۹۳) که به ریاست سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور در سالون جلسات آن ولایت برگزار شده بود، اعضای جلسه با تائید اکثریت آراء این جاده را بنام مارشال محمد قسیم فهیم نام گذاری نمودند.
اعضای جلسه اداری ولایت این تصمیم را همزمان با اولین سالگرد وفات مارشال فهیم اتخاز کردند که به گفته مسوولان اداره محلی برای نهادینه سازی این اقدام، مراسم ویژه ی را راه اندازی خواهند کرد.
شهروندان فیروزکوه این اقدام را نکوهش کردند و از مسوولان اداره محلی غور میخواهند تا این فیصله را نقص نمایند و از سرو صداهای بعدی جلوگیری نمایند.
جمشید احمدی یکتن از شهروندان فیروزکوه این اقدام اداره محلی غور را غیر منصفانه و اشتباه نا بخشودنی خوانده است، وی گفته است که مجلس اداری ولایت صلاحیت نام گذاری جاده ها را ندارد و این کار خلاف قانون است.
در همین حال عصمت الله کاوشگر نیز نامگذاری جاده میدان هوایی فیروزکوه الی چهار راهی شفاخانه ولایتی غور را خلاف اراده  مردم میداند و از مسوولان اداره محلی میخواهد تا این فیصله شانرا خود نقض نمایند.
اعتراض کنندگان گفته اند که جاده ها و دیگر اماکن باید بنام های غوریها نامگذاری شوند.
از سوی هم برخی از این شهروندان با این اقدام اداره محلی غور موافق اند و می گویند که محمد قسیم فهیم اولین مارشال افغانستان بوده که در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان نقش بسزای داشت.
محمد طاهر یوسفی می گوید که نامگذاری جاده میدان هوایی بنام مارشال محمد قسیم فهیم ارج گذاری به خدمات وی برای مردم افغانستان است و این حق را بالای مردم غور نیز دارد.
گفته میشود که این جاده همزمان با ساخت دروازه میدان هوایی فیروزکوه بنام سلطان شهاب الدین غوری نامگذاری شده بود و این دومین نامگذاریست که از سوی اداره محلی فیصله گردیده است.
طبق اطلاعات، بعد از سرو صداهای زیاد، اداره محلی تصمیم گرفته است تا برای فرونشاندن این سروصدا ها جلسه اضطراری را با اشتراک اعضای جلسه اداری تشکیل دهد و در تصمیم گیری شان تغییرات ایجاد نمایند.