آرشیف

2017-12-17

جام غور

میدان هوائی فیروزکوه به نام شهید جنرال محی الدین غوری، تغییر نام‌کرد

میدان هوایی فیروزکوه بر بنیاد پیشنهاد مردم در همآهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ و مقام‌ولایت، بنام میدان هوایی شهید جنرال محی الدین غوری، فرمانده اسبق قول اردوی ۲۰۷ ظفر، نام گزاری شد.

غلام ناصرخاضع، ‌والی غور امروز درمحفل گرامی‌داشت از نخستین سالگرد شهادت جنرال محی الدین غوری، فرمانده پیشین پایگاه ارتش 207 ظفر در غرب کشور این مطلب را بیان کرده است.

والی غور می‌گوید که آنان به اساس خواست باشندگان این ولایت و با هماهنگی شورای ولایتی و کمیسیون نام‌گزاری مکان‌های عمومی، اقدام به این کار کرده‌اند.

والی غور که در این محفل صحبت می‌کرد، جنرال غوری را شخص متخصص در بخش نظامی عنوان کرد و گفت که وی، آرمانی بزرگ را برای مردم‌اش در سر داشت و از تمام نیروهای امنیتی خواست تا آرمان‌های او را درعمل پیاده کنند.

امید رادمنش، فرزند جنرال محی الدین غوری هم که به نمایندگی از خانواده‌اش صحبت می‌کرد، ضمن قدردانی از حضور گسترده بزرگان و نظامیان این ولایت، گفت که پدرش در زندگی بیشتر تلاش خود را برای آرامش مردم متمرکز کرده بود.

به گفته وی، پدرش بر ضد تمام تعصبات زبانی، ‌قومی ومذهبی مبارزه کرده و آرزوی برقراری صلح در کشور را داشت.

جنرال محی الدین غوری، فرمانده پیشین پایگاه ارتش ۲۰۷ ظفر در غرب کشور، عصر روز سه شنبه ۹ قوس سال گذشته و هنگام اجرای وظیفه، پس از سقوط چرخبالی که بر آن سوار بود، در منطقه موری چاق ولایت بادغیس به شهادت رسید.