آرشیف

2016-3-1

جام غور

موسسه خیریه جام غور بیش از یک هزار قلم مواد غیر غذایی مساعدت کرد

دوشنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۴ برابر است با ۲۹ فبروری ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
موسسه خیریه جام غور مجموعاً 65 پایه کمپیوتر، ۵۸ عراده ویلچیر، ۱۲ پایه چوکی، بیش از ۱۵ کارتن لوازم طبی، ۹ پایه پرنتر و ۸ کاتن رنگ پرنتر را در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، توزیع نموده که از آن جمله ۴۲ پایه کمپیوتر که ۱۰ پایه آن لبتاب بود و ۹ پایه پرنتر را به نهاد های مدنی آن ولایت، مساعدت کرد.
حمیدالله ژواک رئیس موسسه خیریه جام غور در محفل که به همین مناسبت در سالون کنفرانس های مقام ولایت برگزار شده بود، گفت:" ما علاوه بر مساعدت های که با نهاد های مدنی در غور داریم، کمپیوتر های دسکتاب را به شورای های انکشافی قریه جات که دسترسی به برق آبی دارند و همچنان ویلچیر ها (بایسکل برای افراد دارای معلولیت) برای افراد نیازمند مساعدت نمودیم".
آقای ژواک می گوید که تعداد بیشتر ویلچیر ها به ریاست شهدا و معلولین تعلق دارد تا آنان از طریق خود این ویلچیر ها را به مردم نیاز مند توزیع نمایند.
رئیس این نهاد می گوید که آنها توانسته اند تا بخش از نیازمندی های مردم غور را در 11 سال گذشته با مساعدت های شان در بخش های معارف، صحت و افراد دارای معلولیت رفع نمایند.
غلام ناصر خاضع والی غور در مراسم که به هدف توزیع کمپیوتر، پرنتر و ویلچیر با اشتراک ده ها تن از مسوولان نهاد های مدنی اعم از مرد و زن در صالو کنفرانس های ولایت صحبت میکرد، از کمکهای موسسه خیریه جام غور اظهار قدردانی نمود و از مسوولان آن نهاد خواست تا کمک های شان را برای مردم نیازمند غور گسترش داده تا بخش از نیازمندی های مردم رفع گردد.
آقای خاضع  گفت، موسسه خیریه جام غور یگانه نهاد خیریه ایست که با امکانات بیشتر توانسته است مصدر خدمت گذاری به مردم غور و قشر جوان آن ولایت گردد.
خدایار واقف، مسوول مجتمع جامعه مدنی غور به نمایندگی از نهاد های مدنی از تلاش های دست اندرکاران این نهاد خیریه اظهار قدردانی نموده و مساعدت های موسسه خیریه جام غور را برای مردم آن ولایت مهم و اثر گذار دانست.
عبدالقادر علم همآهنگ کننده این کمک ها که به هدف مدیریت بهتر از کشور دنمارک به ولایت هرات آمده بود از توزیع کمک ها به نیازمندان اظهار خرسندی نمود و از مسوولان موسسه خیریه جام غور خواست تا در شفافیت کار از سعی و تلاش دریغ ننمایند.
آقای علم در صحبت به بخش خبر وبسایت جام غور در مورد نهاد های جامعه مدنی غور گفت، نهاد های مدنی همواره صدای شانرا در برابر نابسامانی های موجود در آن ولایت بلند نموده و تلاش های آنان در راستای تامین عدالت اجتماعی باعث جلب توجه شده و به همین اساس این نهاد ها مورد حمایت مستقیم آنان توسط موسسه خیریه جام غور،  قرار گرفتند.
در همین حال، داکتر محمد ناصر علم معاون موسسه خیریه جام غور از مساعدت های این موسسه در ولایت هرات و ولسوالی های شهرک و تولک ولایت غور به بخش خبر وبسایت جام غور چنین گفت:
(به تعداد ۳۰ پایه کمپیوتر که ۱۵ پایه آن لبتاب بود، ۱۵ پایه میز و ۱۵ پایه چوکی برای محصلین و شاگردان غوری تبار در ولایت هرات، ۷ پایه کمپيوتر، ۷۲ پایه چوکی، ۱۵ پایه میز و ۲ پایه پرنتر برای مکتب دخترانه قریه گلدان ولسوالی تولک و رفع نیازمندی از قبیل میز، چوکی و الماری مکتب تنگی عالمه ولسوالی شهرک- مساعدت میز، چوکی به مکتب استقلال هرات، توزیع کمپيوتر، وسایل جمع آوری زباله و لوازم طبی برای اهالی ناحیه باغ دشت هرات  و همچنان کمک ۳ پایه کمپيوتر، ۴ پایه چوکی، دو پایه میز و چند تخته دوشک به مسجد ناحیه باغ دشت هرات توزیع گردید).
نهاد های مدنی غور و یک تعداد از شوراهای انکشافی آن ولایت به پاس خدمات ارزنده موسسه خیریه جام غور، از مسوولان این نهاد تقدیر بعمل آوردند.
مساعدت های موسسه خیریه جام غور (قبلا زیر نام کمک های خیریه جام غور بود) در سال ۲۰۰۵ آغاز شد که تا حال حدود 15 مرتبه مساعدت هایش را به مردم غور در بخش های صحت و معارف و همچنان تهیه و تدارک ویلچیر ها برای افراد دارای معلولیت و رفع بخشی از نیازمندیهای مردم، انجام داده است.
 
<img alt="" data-cke-saved-src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/20160229_093314.jpg" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/20160229_093314.jpg" width:2938px"="">