آرشیف

2018-10-17

جام غور

موسسه خیریه جام غور، انجمن اجتماعی معلولین را کمک کرد

موسسه خیریه جام غور، در ادامه فعالیت های خیریه خویش، انجمن اجتماعی معلولین ولایت غور را لوازم دفتری، خیمه و ویلچیر مساعدت نمود.
حمیدالله ژواک، رییس این موسسه می گوید که مواد کمک شده شامل یک پایه کمپیوتر لبتاب، ۴ پایه میز، ۴ پایه چوکی، ۵ عراده ویلچیر کوچک، دو باب خیمه و دوشک است که برای عبدالقیوم بهبودی، مسوول این انجمن، تسلیم داده شد.
عبدالقیوم بهبودی، مسوول انجمن اجتماعی معلولین ضمن قدردانی از مساعدت های موسسه خیریه جام غور می گوید که آنان با ایجاد دفتر و آدرس مشخص برای معلولین در فیروزکوه توانسته اند برای بهبود وضعیت اجتماعی افراد دارای معلولیت فعالیت جای چشم گیری را انجام دهند.

آقای بهبودی گفت:”ما بنابر کمبود لوازم دفتری چون کمپیوتر، میز و چوکی و همچنان ویلچیر و خیمه با چالش های فروانی مواجه بودیم و اکنون با دریافت این مواد چالش های ما تا حدودی رفع خواهند شد”.
قابل یاد آوری است که موسسه خیریه جام غور قبل از این نیز ده پایه ویلچیر را برای این انجمن کمک نموده بود.
موسسه خیریه جام غور بیشتر از ده سال افتخار خدمت رسانی برای مردم حوزه غرب کشور را دارد که حدود دوماه قبل بیشتر از یکهزار قلم مواد صحی، تعلیمی و آموزشی را به نهاد های صحت و معارف ولایت بادغیس مساعدت نمود.

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷ برابر است با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور