آرشیف

2015-4-9

جام غور

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

پنجشنبه 20 حمل 1394 برابر با 9 اپریل 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

موسسه خیریه جام غور به ادامه کمک های قبلی اش ۱۰ پایه لبتاب و ۱۷ پایه کمپیوتر های دسکتاب را برای شاگردان ممتاز طبقه اناث در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، توزیع نمود.
در محفل که به همین مناسبت در لیسه سلطان راضیه غوری تدویر یافته بود سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، صبغت الله اکبری رییس معارف، فخرالدین آریاپور رییس اطلاعات و فرهنگ، سید احمد سالنگی سرپرست قوماندانی امنیه، معاون امنیت ملی، روسای دوایر دولتی، والدین شاگردان، استادان و شاگردان ممتاز حضور داشتند.
سید انور رحمتی سرپرست مقام ولایت غور ضمن قدردانی از فعالیت های موسسه خیریه جام غور گفت، تقدیر از شاگردان ممتاز طبقه اناث با تحفه های نهایت ارزشمند بی نظیر بوده که به نمایندگی از هیئت رهبری مقام ولایت و مردم غور از مسوولین این نهاد خیریه قلباً قدردانی میکنم.
اقای رحمتی گفت، موسسه خیریه جام غور اولین نهاد خیریه است که با تحایف ارزشمند خویش شاگردان ممتاز ما را تشویق میکنند و این قدردانی ایشان باعث علاقمندی بیشتر دختران به درس و تعلیم خواهد بود.
سرپرست مقام ولایت افزود:"ما امیدوار بر ادامه کمک های موسسه خیریه جام غور هستیم، از تمامی دست اندرکاران این نهاد در راستای کمک رسانی به اهل معارف و شهروندان غور قدردانی میکنم."
نامبرده با توزیع کمپیوتر به یکی از شاگردان ممتاز لیسه سلطان راضیه غوری گفت، امیدوارم در سال های بعدی شاهد اول نمره شدن در کانکور و راه یابی شما دختران به پوهنځی های دلخواه تان باشم.
استاد صبغت الله اکبری رئیس معارف غور پروسه توزیع کمپیوتر ها و دیگر کمک های این نهاد خیریه به آن ریاست را شفاف خواند و گفت:" این تحایف ارزشمند به اساس لیاقت برای شاگردان ممتاز توزیع میگردد که هیچ نوع وابستگی قومی و سمتی در نظر نیست".
آقای اکبری ضمن یاد آوری از کمک های این نهاد خیریه در چند سال اخیر در سطح آن ولایت به بخش های معارف و صحت یاد آوری نمود و از حمیدالله ژواک رئیس موسسه خیریه جام غور و تمامی دست اندرکاران این نهاد قدردانی کرد.
لیلما اول نمره صنف یازدهم لیسه سلطان راضیه غوری به نمایند از شاگردان صحبت نمود و از مسولان موسسه خیریه جام غور اظهار قدردانی کرد.
حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور می گوید که هدف آنان سهیم شدن در کار های خیر و رفع نیاز مندی های اولیه بخش های معارف، صحت و کمک به افراد دارای معلولیت و همچنان تقویت نهاد های مدنی است که در تهیه و تدارک این کمکها عبدالقادر علم مدیر مسوول وبسایت بین المللی جام غور و عبدالملک اوشانی معاون این موسسه همکاری دارند.
موسسه خیریه جام غور در ادامه کمک های خیریه اینبار ۲۷ پایه کمپیوتر را برای شاگردان ممتاز لیسه سلطان راضیه غوری، دره قاضی، خدیجه الکبرا و مکتب میدان هوایی توزیع نمود.
قابل ذکر است که قبل ازین کمک های این نهاد خیریه تحت نام "کمک های وبسایت جام غور" صورت میگرفت که از سال ۲۰۰۷ الی اکنون ادامه دارد و این هشتمین بار است که در بخش های معارف، صحت و معلولین و معیوبین به شهروندان غور کمک میکند.

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد

موسسه جام غور برای شاگردان ممتاز کمپیوتر توزیع کرد