آرشیف

2018-9-7

جام غور

مهمترین سنگر طالبان در تولک سقوط کرد

لحظات قبل جیره گک و اطراف گلدان که از مهمترین سنگرهای طالبان در ولسوالی تولک ولایت غور بود، بدست نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی سقوط کرد.
مولوی سلیمان یوسفی، ولسوال تولک با تایید این خبر می گوید که این مناطق بعد از ۲۴ ساعت درگیری های وقفه یی توسط نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی به رهبری داکتر محمد ابراهیم ملکزاده، از وجود طالبان پاکسازی شد. به نقل از ولسوال تولک، وی همراه با نیروهای امنیتی حین برگشت از جیره گک، با کمین طالبان رو بر رو شدند، اما تلفات در پی نداشتند.
آقای یوسفی گفت، طالبان با تحمل شدن تلفات سنگین در جیره گک، مجبور به فرار شدند.
ولسوال تولک گفت، طالبان بعد از دست دادن این مناطق، از شمال و غرب بالای ولسوالی فیر میکنند، اما نیروهای امنیتی در برابر آنان سخت مقاومت دارند.
 
جمعه ۱۶ سنبله ۱۳۹۷ برابر است با ۷ سبتامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور