آرشیف

2019-5-25

جام غور

منار جام غور از خطر سیلاب ها نجات یافته است

سیلاب های ویرانگر دو روز پیش افزون بر خسارات هنگفت مالی و جانی، آسیب‌های جدی بر منار جام غور وارد کرده است.

نجیب آقا فهیم،‌ وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی که با وزیران اقتصاد، تحصیلات عالی و سفیر هند در کابل به ولایت غور رفته است می گوید، در همکاری با مردم محل توانسته اند از دو روز به اینسو منار جام را از خطر سیلاب ها دور کنند.

به گفتۀ آقای فهیم، هرچند سیلاب ها آسیب های جدی را بر منار جام وارد کرده است، اما تلاش می شود تا از تخریبات آیندۀ این منار جلوگیری شود.

فضل احسان،‌ رئیس شورای ولایتی غور نیز می‌گوید، در صورتی که به وضعیت منار جام رسیدگی نشود، در آیندۀ نزدیک فرو خواهد ریخت. آقای احسان از مسئولان حکومتی و سفیر هند خواست تا در حفظ این منار توجه کنند.

شماری از فعالان مدنی غور نیز وضعیت منار جام را نگران کننده می‌دانند و با انتقاد از مسئولان حکومتی می‌گویند، تا هنوز هیچ اقدامی که بتواند خطر سقوط منار جام را رفع کند،‌ صورت نگرفته است.

در سفر وزیران کابینه به غور، سنگ تهداب ساختمان دانشکدۀ زراعت این ولایت نیز به حمایت مالی هند گذاشته شد و همچنان پل عمومی شهر فیروزکوه به ارزش 25 میلیون افغانی افتتاح شد.

معروف سعیدی
شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸