آرشیف

2007-6-10

جام غور

منار تاریخی جام بازسازي مي شود

منار تاریخی جام بازسازي مي شود
سه شنبه 6 سنبله 1386 برابر با 28 اگست 2007
محترم محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در جلسه روز گذشته شوراي وزيران در رابطه به مراقبت از منار تاریخی جام واقع در ولایت غور طرحی را به مجلس ارائه نموده گفت، مطابق به راپور هئیات که اخیرا جهت بررسی امور ولایت غور سفر نموده بود منار جام به مراقبت جدی نیاز دارد.
او گفت منار جام در زمین مسطح روی پایه به قطر 35متر و ارتفاع 65 متر در فاصله نزدیک و در نقطه پیوند و تلاقی دوجریان رود خانه جنوب دریای هریرود و شرق رود خانه جام بنا شده است ، در کنار هر دو جریان آب ، دیوار استنادی جهت حفاظت از منار توسط سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو ایجاد گردیده است که در برابر طغیان دریای ، آب خیزی و سیلاب مقاومت نداردشورای وزیران بعد از تبادل نظر درمورد فیصله نمود تا وزیر اطلاعات و فرهنگ به همکاری مسئولین وزارتهای دفاع ملی ، امور داخله و انکشاف شهری به محل سفر نموده در ظرف پانزده یوم از تد ابیر و ا جراات عملی خویش جهت جلوگیری از تخریب مینار جام به شورای وزیران راپور دهند.
نوت.مردم ولایت غور باید ازین سفر هیئات عالی رتبۀ دولت استفادۀ أعظمی نموده دولت را وادار به عملی ساختن وعده هایش سازند. دولت وعدۀ إعمار بند پوزه لچ را داده که عملی نساخته  دولت وعدۀ اسفالت سازی شهر چغچران ومیدان هوای را ده باید عملی سازد. وهمجنان مشکلات معرف وکمبود امکانات در مکاتب را مطرح سازند وهمه مشکلات دیگر.
به تعداد ده میل سلاح ثقیل وخفیف از افراد غیر مسئول بدست آمد.
 دوشنبه 5 سنبله 1386 برابر با 27 اگست 2007
در اثر عملیات تصفیوی نیرو های امنیتی تحت نظر غلام یحیی علم زاده مدیر مبارزه با تروریزم قوماندانی امنیه ولایت غور در مناطق بین ولسوالی های شهرک وتیوره  چند تن از مخالفین دولت دستگیر وگروپ اخلال گر کاملا متواری و سلاح ومهمات ذیل بدست نیرو های امنیتی افتاده است.
کلا شینکوف 7 میل – راکت یک میل  – ماشیندار پیکا یک میل –  ماشیندار صد تمه دومیل – سیمانوف یک میل – یازده تکه سه میل  ومهمات مختلف النوع. از جمله سلاح های کلاشینکوف یک میل سلاح بوده که چندی قبل توسط مخالفین از یک پولیس گرفته شده بودکه دوباره بدست نیروهای امنیتی افتاده است.
عواید مستوفیت ولایت غوربه چهار ملیون افغانی افزایش یافته است . 
 شنبه 3 سنبله 1386 برابر با 25 اگست 2007
عواید مستوفیت  ولایت غور  نسبت به سال  گذشته  چهار ملیون افغانی  افزایش  یافته است .محمد علم سرپرست  مستوفیت  ولایت غورگفت : عواید  سال گذشته  مستوفیت  ولایت غور  به سه ملیون  ویکصد هزار  افغانی  میرسید که خوشبختانه  عواید سال  جاری  مستوفیت  این ولایت  به هفت ملیون  و ششصد  هزار افغانی  رسیده است  وی علت  افزایش  عواید را در سال  جاری توزیع  پاسپورت  ، قرار  داد ها  و اصلاحات در ادارات خواند  . 
دستگیری سه دزد مسلح به سلاح پلاستیکی در مربوطات ولسوالی شهرک.
 جمعه 2 سنبله 1386 برابر با 24 اگست 2007
طبق گزارش های واصله  از ولسوالی شهرک ولایت غور ظهر دیروز پنجشنبه 23 اگست 2007 سه تن از سارقین حرفه ای در منطقه کوتل سلاح خانه نزدیکی کمنج ولسوالی شهرک در حال دستگیر گردیدند که موتر های حامل مسافرین را متوقف وقصد چور وسرقت اموال ایشان را داشتند.نیرو های پوستۀ امنیتی حصارک دزدان را دستگیر ودو قبضه  تفنچۀ جعلی  پلاستیکی که بخاطر تر ساندن مسافرین استفاده میکردند از نزد ایشان اخذ نمودند. قضیه تحت تحقیق مقامات مسئول قرار دارد.در مورد هویت سارقین گفته شده که یک تن از باشندگان ولایت باد غیس ودوتن دیگر از منطقۀ غوک ولسوالی شهرک میباشند. که بار ها باعث آزار واذیت مسافرین شده اند.
رئیس اداری  ولایت غور جدیدا مقرر گردید.
چهار شنبه 31 اسد 1386 برابر با 22 اگست 2007
طبق گزارش های واصله از کابل محترم غلام محمد{ پیمان} بحیث رئیس اداری جدید ولایت غور تقرر حاصل نموده است. هفتۀ گذشته بورد بر رسی کا ندیدان ریاست اداری ولایت غور در مقر ریاست اصلاحات اداری دولت اسلامی افغانستان در کابل  دائر ودر نتیجۀ محترم پیمان برندۀ این رقابت  شناخته شد. از خداوند برایش توفیق خدمت میخواهیم. غلام محمد پیمان  دارای تحصیلات عالی و چهل وهشت سال عمر دارد وهم  کار مند سابقه دار ریاست اداری ولایت بوده ،وی در پست های ریاست دفتر ولایت وتحریرات واستخدام ایفای وظیفه نموده کار مند فعال، مجرب وشایستۀ این پست میباشد.
هفت باب مکتب در غور و تخار اعمار ميگردد.
 سه شنبه 30 اسد 1386 برابر با 21 اگست 2007
مشکل بيش از ٤٠٠٠ شاگرد پسر و دختر با اعمار هفت باب مکتب در ولايات غور  و تخار به کمک يونسف( صندوق وجهى اطفال ملل متحد) و ترکيه از نگاه  نبود جاى حل خواهد شد. کار اعمار  تعمير شش  مکتب در ولايت غور به تاريخ ٢٩ اسد آغاز و قرار است که در ظرف چهار ماه آينده تکميل و به بهره بردارى سپرده شوند. عيدگُل عازم رئيس معارف ولايت غور به آژانس خبرى پژواک گفت که سه مکتب در چغچران مرکز غور و سه مکتب ديگر در ولسوالى هاى لعل و سرجنگل، دولت يار و دولينه اعمار ميگردند. به گفتۀ عازم، هر مکتب داراى ٨ صنف درسى و يک طبقه بوده  و در زمينهاى که از سوى مردم کمک شده است، ساخته ميشوند. وى علاوه کرد که اعمار اين مکاتب، مجموعاً ٣٠٠ هزار دالر از سوى يونسف مصرف داشته و   مشکلات ٣٥٠٠ شاگرد پسر و دختر را از ناحيۀ نبود جاى حل خواهد کرد.  محمد شريف يکتن از شاگردان مکاتب ولسوالى لعل و سرجنگل گفت که اکثر مکاتب به شمول مکتب آنها تعمير ندارد و آنها در منازل کرايى و زير درختان تدريس ميشوند.  داکتر عايشه مسوول تعليم و تربيۀ يونسف در حوزۀ غرب که در ولايت هرات دفتر دارد، گفت که هدف از اعمار اين مکاتب، ايجاد سرپناه و رهايى يافتن شاگردان از مشکلات نبود جاى است .  وى علاوه کرد که  اين مکاتب با همکارى شوراهاى محل با کيفيت عالى و تحت نظارت يونسف ساخته ميشوند.  به گفتۀ عايشه آنها در نظر دارند که  بيش از ده مکتب ديگر را در هرات، فراه و بادغيس نيز اعمار نمايند. اين درحاليست که قرار است تعمير ١٤ باب مکتب به کمک مالى تيم بازسازى ولايتى(PRT )  ليتوانيا از طريق سازمان خوراکۀ جهان  WFP در چغچران  و ولسوالى هاى شهرک ، چهار سده ، دولت يار و دولينه در ظرف سه ماه آينده نيز، اعمار گرددرئيس معارف غور ميگويد که از جملۀ بيش از ٣٩٠ مکتب در اين ولايت، صرف ٤٢ باب آن تعمير دارد، ٣٨ باب زير کار بوده ،اما بقيه مکاتب ،بدون تعمير بوده وشاگردان در زير خيمه و فضاى باز تدريس ميشوند.  طبق معلومات وى، جمعاً ١٢٤ هزار شاگرد شامل ٣٤ هزار دختر در غور مصروف فراگيرى درس اند.
مکاتب تعلیمات اساسی درولایت غور افتتاح شد . 
 شنبه 27 اسد 1386 برابر با 18 اگست 2007
عیدی گل حازم  رئیس معارف  ولایت غور گفت: مکاتب متذکره  هرکدام در ساحه  دوجریب زمین  به مصرف بیست و هفت  هزار دالر  امریکایی از سوی  موسسه / ورد  ویژن / بابیست فیصد  سهم مردم دریک طبقه  اعمار گردیده هر کدام  دارای  هشت  صنف درسی  وسایر ملحقات  ضروری  میباشد .در مراسم  افتتاح این  مکاتب  باز محمد  احمدی والی  ولایت غور  ، رئیس معارف  وسایر  روسای  اداری  دولتی  و اهالی  اشتراک  ورزیده بودند .
پروتوکول اعمار چهارده باب مکتب ولایت غور به امضا رسید.
 چهار شنبه 24 اسد 1386 برابر با 15 اگست 2007
قرار است تعمير ١٤ باب مکتب به کمک مالى تيم بازسازى ولايتى ليتوانيا از طريق سازمان خوراکۀ جهان در ولايت غور اعمار شود. عيدگُل عازم رييس معارف ولايت غور به تاريخ ٢٨ اسد به آژانس خبرى پژواک گفت که چهار مکتب مکتب در چغچران مرکز غور، شش مکتب در ولسوالى هاى شهرک و چهار سده و چهار مکتب در ولسوالى هاى دولت يار و دولينه اعمار خواهند شد. عازم افزود که تيم بازسازى ولايتى (PRT ) ليتوانيا براى هر مکتب مبلغ ٨٢٥٠ دالر کمک نموده و مکاتب تحت پروگرام کار در بدل غذا از سوى  WFP ( سازمان خوراکۀ جهان) در زمينهاى که از طرف مردم اختصاص يافته است،اعمار ميگردند.  رييس معارف غور ميگويد که اين پول براى مواد تعميراتى مکاتب که از مواد محيطى ساخته  ميشود، مصرف خواهد شد و سازمان خوراکۀ جهان در مجموع ١٧ تُن مواد خوراکى از قبيل گندم، روغن، دال و نمک را براى کارگرانى که در ساختار مکاتب توظيف خواهند شد، توزيع مينمايد. به گفتۀ وى، اين پول و مواد خوراکه به شوراهاى مکاتب داده ميشود و شورا ها وظيفه دارند که  آنرا در اعمار مکاتب به صورت درست مصرف نمايند.  عازم علاوه کرد که اين مکاتب، ابتدائيه و متوسطه بوده ، هر کدام  گنجايش حدود پنجصد شاگرد پسر و دختر را خواهد داشت.  قرار اظهارات موصوف، تعمير مکاتب ياد شده در ظرف سه ماه آينده به پايۀ اکمال  رسيده و به رياست معارف تحويل داده خواهند شد. کرام الدين رضا زاده معاون ولايت غور به آژانس پژواک گفت که بيشتر مواد تعميراتى اين مکاتب تهيه شده و قرار است که کار آن به زودى آغاز گردد. رييس معارف غور ميگويد که از جملۀ بيش از ٣٩٠ مکتب در اين ولايت،  صرف ٤٢ باب آن تعمير دارد، ٣٨ باب زير کار بوده ،اما بقيه مکاتب بدون تعمير بوده وشاگردان در زير خيمه و فضاى باز تدريس ميشوند. طبق معلومات وى، جمعاً ١٢٤ هزار شاگرد شامل ٣٤ هزار دختر در غور مصروف فراگيرى درس اند.
  تيم بازسازی ولايتی ليتوانيا،درنظر دارد طی سال جاری حدود ده ميليون دالر را در امور  بازسازی   وتوسعۀ خدمات اجتماعی در ولايت غور به مصرف برساندجنرال انتونيوساتا Antonio Satta قوماندان سابق نيروهای آيساف درحوزه غرب درگفتگوی اختصاصی ١٧ سرطان سال جارى به آژانس خبری پژواک گفته بود که قرار است اين پولها با درنظرداشت نيازمندی های مردم درهماهنگی با مسوولين دولتى به مصرف برسد.  وی افزود اين کمک ها ازطريق تيم بازسازی ولايتی ليتوانيا درامور صحت،معارف،زراعت آموزش، تجهيز وتقويت ادارات دولتی وپوليس وبلند بردن سطح توانايی خانواده ها اختصاص يافته است. ليتوانيا دحدود ١٣٠ عسکر در چوکات آيساف در افغانستان دارد که وظايف امنيتى و بازسازى را بخصوص در ولايت غور به پيش ميبرند.
پروتوکول  اعمار  چهارده  باب مکتب  بین ریاست  معارف غور  ، تیم  باز سازی  ولایتی  و دفتر پروگرام  غذای  جهان  و ریاست  احیا و انکشاف  دهات  امروز  به امضا  رسید . استاد عیدی گل عازم  رئیس  معارف  ولایت غورگفت :  به اساس  این پروتوکول  چهارده باب مکتب  پنج صنفی  اعمار  میگردد  و حدود  هفت هزار  شاگرد  صاحب مکان  مناسب  برای اموزش  میشوند . وی افزود  این مکاتب  به هزینه  یکصد وپانزده  هزار  دالر امریکایی  به کمک مالی تیم  باز سازی  ولایتی  اعمار  خواهد شد .به گفته موصوف  همچنان  مقدار  دوصد  وسی وهشت  تن مواد غذایی  از قبیل  آرد – روغ  –  را موسسه  / دبلیو   اف  پی /  اماده نموده  تا  برخی از مکاتب را  از طریق  برنامه کار در برابر  توزیع مواد  غذایی  اعمار نمایند  . این برنامه  از طریق وزارت  احیا وانکشاف   دهات عملی میگردد .سر انجام وزارت معارف بطرف غور هم رخ خودرا دور داده واین مربوط به مسئولین غور است که به مسئلۀ سروی وتثبیت مکاتب مورد نظر چقدر سرعت عمل بخرچ میدهد تا این پروژه ها قبل از فرا موشی  عملی گردد.
رادیو تلویزیون ولایت غور به نشرات اغاز نمود.  یکشنبه 21 اسد 1386 برابر با 12 اگست 2007
نشرات تلويزيون ملى در ولايت غور، براى بار اول و به شکل رسمى بتاريخ ٢١ اسد آغاز گرديد .
 محمد جان کنډيوال رئيس نشرات تلويزيون ولايت غور، راجع به مشخصات اين دستگاه به آژانس خبرى پژواک گفت که اين دستگاه داراى يکصدکيلووات قدرت است که ميتواند تا٣٠ کيلومترى نشرات نم��يد . همچنان محمد سرور آزاد رئيس اطلاعات و فرهنگ ولايت غور، افتتاح نشرات رسمى اين تلويزيون را مهم خوانده ميگويد که اين اولين رسانه تصويرى در ولايت غور ميباشد و مردم ميتواند که روزانه دو ساعت، از نشرات آن استفاده نمايند . به گفتۀ  وى اين تلويزيون يک ماه قبل، نشرات امتحانى خود را شروع نموده و بعضى برنامه هاى تلويزيون ملى که در کابل نشر ميشود ، مردم ميتواند که در آنجا تماشا نمايند . باز محمد احمدى والى غور ، آغاز نشرات رسمى تلويزيون غور را يک حادثۀ تاريخى درآن ولايت خوانده وميگويد بايد رسانه ها در جريان نشرات شان بيطرفى خود را حفظ و موضوعاتى را نشر نمايند که مردم بتوانند، از آن استفاده مؤثر نمايند . قرار معلومات رئيس نشرات  تلويزيون غور ، دستگاه اين تلويزيون، توسط کمپنى بى سيم انديا ساخته و توسط شرکت استل انديا نصب گرديده است . وى افزود که تشکيل آنها ٨ نفر بوده که در حال حاضر ، طبقه اناث در آن نيست .
کار جغل اندازی دوپروژه ترمیم سرک ولایت غور به بهره برداری سپرده شد
  چهار شنبه 17 اسد 1386 
کار جغل اندازی  دوپروژه  ترمیم سرک امروز  درولایت غور  اکمال  و سرک های متذکره  به بهره برداری  سپرده شد .تاج محمد  رئیس  احیا وانکشاف دهات  ولایت غورگفت:-  این سرک ها  ولسوالی  های  چهار سده و دولت آباد  را باهم  وصل  مینماید.  وی افزود :  این سرک ها  بطول  85  کیلومتر  که در مسیر ان  34  پلچک  نیز اعمار گردیده است  به هزینه  دوملیون  و پنجاه  و هفت هزار  دالر امریکایی  از کمک  های موسسه  / یو. ان . او.پی . اس /  از طریق  وزارت  احیا وانکشاف دهات  اکمال گردیده است . در محفلیکه  به همین مناسبت  تدویر یافته بود  باز محمد  احمدی والی  ولایت غور ، رئیس احیا  و انکشاف دهات  انولایت  وعده یی از اهالی انولایت  شرکت داشتند .
 در اثر کمین افراد مسلح سه پولیس  قوماندانی امنیه ولسوالی شهرک مجروح گردیدند.
 یکشنبه 14 اسد 1386 برابر با 5 اگست 2007
روز جمعه سوم جولائی در حالیکه تعداد از پرسونل قوماندانی امنیه شهرک به همراه نائب خان سارنوال  وضابط صدیق مسئول امنیت شا هراهای شهرک از یک وظیفۀ امنیتی از پایحصار به طرف شهرک میرفتند از طرف افراد مسلح مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه زد وخورد  سه تن از پرسونل امنیتی قوماندانی امنیۀ شهر ک زخمی  و افراد مسلح فرار نمودند. دگروال عبدالقهار قوماندان امنیۀ شهرک جهت تعقیب ودستگیری  مجرمین وارد منطقه شده . افراد مسلح معمولا در مناطق جواجۀ میرزاده وخاشک به سر میبرند واما تا هنوز از نتیجۀ عملیات اطلاع در دست نیست.
پروسه دایاگ درولایت غورناموفق ارزیابی گردید
چهار شنبه 10 اسد 1386 برابر با اول اگست 2007
درنشستی که امروز به اشتراک  بازمحمد احمدی والی غور، جنرال سیعدی رئیس اوپراتیفی جمع اوری اسلحه در زون غرب ، روسای ساحوی دفتر برنامه اغازنو دران ولایت ، اعضای کمیته کاری ولایتی دایاگ و مردم محل دایر شده بود جنرال سیعدی پروسه جمع اوری اسلحه دران ولایت را ناموفق خوانده تاکید کرد که تا این روند سرعت بیشتر حاصل نمایند .اما جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور موافق به این مسئله نمی باشد او به خبرنگار اژآنس باختر گفت، تنها بیست دیپو سلاح و مهمات از ولایت غور تسلیم پروسه دایاگ گردیده است . 
افتتاح انجمن آزاد فرهنگي بادغيس.
 سه شنبه 9 اسد 1386 برابر با 31 جولای 2007
بتاريخ 8 اسد 1386 برابر با 30 جولاي 2007 (انجمن آزاد فرهنگي بادغيس) بحضور داشت محمد يعقوب وكيل منتخب مردم ولايت بادغيس٬روساي ادارات دولتي وجمعي از فرهنگيان و اعضاً نهاد هاي مدني اشتراك ورزيده بودند در سالون كنفرانسهاي مستوفيت بادغيس افتتاح گرديد.
کارساختمان تعمیر دومکتب ولایت غوربه بهره برداری سپرده شد .
سه شنبه 9 اسد 1386 برابر با 31 جولای 2007
کارساختمان تعمیر  دومکتب دیروز  درولایت  غور تکمیل  وبه  بهره برداری  سپرده شد .محترم.عید گل عازم  رئیس معارف ولایت غور گفت : مکاتب متذکره هرکدام درساحه دوجریب زمین  در مربوطات مرکز  انولایت ازسوی موسسه  " ورد ویرژن " به هزینه پنجاه  وچهار  هزار دالر امریکایی  اعمار گردیده است .به گفته وی، این مکاتب هرکدام دارای  ده صنف درسی  میباشد زمین مکاتب را اهالی ولایت مذکور بطور  رایگان در اختیار  ریاست معارف  ان ولایت قرار  داده اند .درمراسم افتتاح محترم جنرال بازمحمد احمدی والی ولایت غور ،رئیس معارف  وعده ای از روسای ادارات  دولتی  انولایت اشتراک  داشتند .
برای دو صد و هفتاد مالدار در ولایت غورعلوفه توزیع شد . 
یکشنبه 7 اسد 1386 برابر با 29 جولای 2007
کرام الدین رضازاده معاون والی غورگفت : قرار بود این علوفه که مقدار ان 1019 تن میباشد در سال گذشته به مالداران توزیع میگردید ولی نسبت وقوع سیلاب و انسداد راه های مواصلاتی این مواد به مرکز ولایت غور انتقال نیافت اکنون با مواصلت ان زیر نظر هیئت برای دو صد و هفتاد مالدار توزیع گردید
تصمیم قوماندانی امنیۀ ولایت غور بخاطر خلع سلاح افراد غیر مسئول.
یکشنبه 7 اسد 1386 برابر با 29 جولای 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور یکتعداد افراد مسلح غیر مسئول در مناطق کوهستانی بین ولسوالی تیوره,ساغر وشهرک امنیت منطقه را تهدید میکنند.بخاطر پاکسازی کلمل منطقه از افراد غیر مسئول ووابسته به به مخالفین دولت .صبح امروز شنبه 28 جولای قوماندانی امنیۀ ولایت غور یکتعداد از نیروهای امنیتی را از چغچران به منطقه فرستاده است تا افرادیکه در مناطق پایحصار ودهن خاشک منطقه را بی نظم ساخته اند خلع سلاح وامنیت را تأمین نمایند.