آرشیف

2021-6-6

جام غور

منابع محلی: 14 نیروی امنیتی در ولسوالی شهرک ولایت غور کشته شدند

منابع مردمی در ولسوالی شهرک ولایت غور می گویند که طالبان نا وقت شب گذشته یک هاموی مملو از مواد انفجاری را در یک پاسگاه نیروهای امن و نظم عامه در ولسوالی شهرک منفجر کرده و همزمان درگیری را با نیروهای امنیتی اغاز نمودند که در نتیجه 14 نیروی امنیتی جان باختند.

از سوی هم، یک منبع دیگر به بخش خبر وبسایت جام غور گفت که در این رویداد 8 نیروی امنیتی جان باخته و 7 تن دیگر اسیر طالبان شدند.
طالبان اکنون در اطراف نزدیک به ولسوالی جابجا هستند.

اداره محلی غور وطالبان تا اکنون چیزی نگفته اند.

16 جوزا 1400
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور