آرشیف

2019-9-16

جام غور

ملکزاده: تدابیر جدی امنیتی در نقاط مرزی غور و هرات شدت یابد

خالد ملکزاده با جمع کثیری از بزرگان و جوانان غور در دیدار با عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، روی مشکلات امنیتی مناطق مرزی ولایت های غور و هرات صحبت نموده و برای امنیت بهتر تدابیر جدی امنیتی را در همآهنگی با نهاد های امنیتی و قول اردوی ۲۰۷ ظفر اتخاذ نمودند.
آقای ملکزاده در این دیدار از وضعیت امنیتی غور و دست آوردها و تحولات اخیر در ولسوالیهای تولک و شهرک آن ولایت نیز به والی هرات معلومات داد.

دوشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸ برابر است با ۱۶ سبتامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور