آرشیف

2020-5-8

جام غور

ملکزاده، قوماندان خیزش های مردمی در انفجار ماین زخم برداشت

محمد عثمان ملکزاده، قوماندان پولیس محلی ولسوالی تیوره ولایت غور روز پنجشنبه (۱۸ ثور ۹۹) در افنجار مواد جاسازی شده در یک موترسایکل با ۲ تن از افرادش زخم برداشت.
 یک منبع دولتی در ولسوالی تیوره به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، این رویداد ساعت یک بعد از چاشت زمانی به وقوع پیوست که آقای ملکزاده از بازار آن ولسوالی با افرادش در حال عبور بود.
 گفته میشود که ماین از راه دور کنترول میشده و زمان که آقای ملکزاده به نزدیک آن رسیده، منفجر شده است.
 این منبع گفت، در این انفجار یک فرد ملکی نیز زخم برداشته است و اکنون تمامی زخمیان این رویداد در شفاخانه ولسوالی تحت مراقبت قرار دارند.
 وضعیت یکی تن از افراد آقای ملکزاده وخیم عنوان شده است.
 

پنجشنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۹ برابر است با ۷ می ۲۰۲۰
 نویدالله پژواک
وبسایت جام غور