آرشیف

2018-11-10

جام غور

"ملخک" با پول، سلاح و لباس نظامی گرفتار شد

در عملیات مشترک پولیس ملی و ریاست امنیت ملی هرات، سارقین مسلحی که چند روز گذشته به یک موتر حمل پول در مربوطات ناحیه پنجم شهر هرات حمله نموده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.
یکی از عاملین اصلی این سرقت، همان روز در درگیری با نیروهای پولیس کشته شده بود و هفت تن دیگر بشمول یکی از عاملین اصلی این سرقت نیز در عملیات مشترک پولیس ملی و ریاست امنیت ملی هرات از قریه “پرک” ولسوالی انجیل هرات بازداشت شدند.
از نزد این فرد مبلغ پنج میلیون و دوصد هزار افغانی پول نقد، دو میل سلاح تفنگچه، یکعراده موتر تیز رفتار، دو عراده موتورسایکل و یک جوره دریشی نظامی بدست آمده است.
مظنونین بازداشت شده از سوی پولیس ملی و ریاست امنیت ملی هرات، غرض تحقیقات بیشتر تحت نظارت قرار دارند.

شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور