آرشیف

2019-5-28

جام غور

ملا باقی، معاون نام نهاد طالبان برای غور با ۴۰ تن همراهش کشته شد

مقام های امنیتی غور می گویند که در عملیات زمینی و هوایی نیروهای ویژه ارتش در ولسوالی شهرک ولایت غور، بشمول ملا عبدالباقی، معاون نام نهاد طالبان برای غور، با ۴۰ همراهش کشته شد.
در خبرنامه قوماندانی امنیه غور آمده است که این عملیات شب گذشته در “سرتایده” ولسوالی شهرک آن ولایت انجام شده است.
منطقه سرتایده از چندین سال به این طرف یکی از مهمترین پایگاه های طالبان بود.
اما طالبان تاحال در این مورد چیزی نگفته اند.