آرشیف

2008-6-10

جام غور

ملاقات یکی ازسیاست مداران غور با نماینده خاص بارک اوبا در کابل

ملاقات یکی ازسیاست مداران غور با نماینده خاص بارک اوبا در کابل

دوشنبه 28 دلو 1387 برابر با 16 فبروری 2009

جام غور

 

طبق گزارش های واصله محترم احمد سعیدی کار شناس ومبصر در امور سیاسی و امور افغانستان ومنطقه روز یکشنبه با ريچارد هالبروک نماينده خاص بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا براى افغانستان  و پاکستان در مقر سفارت آمریکا مقیم کابل دیدار وروی مسائل مهم منطقه وجهان ابراز نظر نمودند.با آنکه تعداد از شخصیت های سیاسی دیگر نیز در محفل حاضر بودند محترم سعیدی با انتقاد از بر داشت ضعیف مقامات آمریکائی از اوضاع افغانستان وتکیه بر افراد وجناح خاص  با طرح پرسش های همه جانبه نظر خاص نماینده رئیس جمهور آمریکا را در مسائل افغانستان  ومنطقه جویا شد.وی در پاسخ سوال احمد سعیدی که گویا پاکستان توجه واجندای  ایشانرا به مسائل کشمیر جلب خواهد کرد گفت چنین مسئلۀ نیست وما تنها در راه صلح در منطقه همکاری خواهیم نمود.

 در ادامه نماینده خاص آمریکا ضمن إعتراف بر اینکه آمریکا ئیها حقایق افغانستان را از زبانهای بیطرف وبی غرض نشنیده اند ، تأخیردر زمان انتخابات را مطابق شرائط حاکم در افغانستان یک امر منطقی دانست.در جریان صحبت ها نماینده آمریکا گفت ما در صدد تعین زعامت خاص در افغانستان نیسیتیم واین افغانها اند که در نتیجه انتخابات سر نوشت شانرا تعین میکنند وما صرف از نظام ودولت منتخب ودموکراتیک افغانستان دفاع خواهیم کرد.

نماینده آمریکا از کاهش محبوبیت آمریکا ونظام فعلی در بین مردم افغانستان اظهار نگرانی نمود وگفت ما تلاش می ورزیم با کاهش دادن مرگ مردمان ملکی واحترام به کلتور مردم افغانستان حیثیت آمریکارا دوباره إعاده نمائیم.

 

 

هفتاد درصد جنگلات غور از بين رفته است

آژانس خبرى پژواک

 جمعه 25 دلو 1387 برابر با 13 فبروری 2009

مسوولين زراعت و مالدارى ولايت غور از قطع جنگلات ابراز نگرانى نموده و خواستار جلوگيرى آن اند. آنها ميگويند که درغور به مساحت ٢٣هزار هكتار جنگلات كوهى مانند درختان پسته و بادام  و درختان غير مثمر  وجود دارد، اما در  پنج سال اخير٧٠ درصد جنگلات به علل خشكسالى و قطع درختان توسط مردم از بين رفته است. نور احمد مدير عمومى رياست زراعت  و مالدارى غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  در يکسال اخير قطع جنگلات نسبت به گذشته افزايش يافته است. 

وى ميگويد که از يکسو خشکسالى  به جنگلات ضرر رسانده و از سوى ديگر ضعف اقتصاد مردم که نمى توانند مواد سوخت خريدارى نمايند، باعث شده که  دست به قطع درختان بزنند و از آن به حيث مواد سوخت استفاده نمايند. نامبرده افزود که بايد بديل براى مواد سوخت پيدا شود در غير آن، ضربه بيشتر به جنگلات وارد خواهد شد. مدير عمومى رياست زراعت  و مالدارى غور ميگويد که استفاده از  ذغال سنگ و ايجاد بندهاى برق مى تواند، مواد سوخت مردم را فراهم نموده و از قطع درختان و مصرف چوب خشک بکاهد.

مردم بدون آگاهى از ضرر رسيدن به جنگلات  ميگويند که به علت ضعف اقتصاد مجبور اند درختان را قطع نمايند.محمد قربا ن ٣٥ ساله باشندۀ  چغچران (مرکز غور )ميگويد که برق وجود ندارد که از آن در تسخين منازل استفاده نمايند، توان خريدارى تيل و گاز را نيز ندارند، از همين جهت ناگزير اند که مواد سوخت بخصوص در  زمستان  را از جنگلات کوهى تامين نمايند. بهرام الدين ٢٩ ساله باشنده قريه قُطس  مرکز غور ميگويد که   چوب جنگلات را به بازار آورده و  فى سير را ٧٠ افغانى مى فروشد.به گفته بهرام ، اين كار همه روزه وى است و از همين طريق براى خانواده اش نفقه تهيه ميکند.

 اما غلام نبى ساقى يكتن از استادان  بخش اقتصاد دار المعلمين عالى غور، جنگلات را سرمايه ملى خوانده، ميگويد که جنگلات باعث سرسبزى وشادابى محيط زيست گرديده و از آلوده گى محيط  جلو گيرى ميکند .  وى  گفت که دولت در بخش  حفظ محيط زيست بى اعتنا است  و از درياهاى خروشان  (هريرود ،فراه رود،مرغاب) که از غور ميگذرد، استفاده نکرده است. به گفتۀ ساقى، اگر دولت در اين دريا بند هاى آبگردان وبرق ايجاد نمايد هم برق توليد ميشود و هم صدها جريب زمين آبيارى ميگردد . دراين صورت مردم  صاحب برق شده و بجاى قطع جنگلات ، از برق استفاده خواهند نمود. مسوولين زراعت و مالدارى غور ميگويند که  در تمام  غور ١٧  نگهبان دارند که به هيچ صورتى نمى توانند از قطع جنگلات جلوگيرى نمايند  و اين وظيفه مسوولين امنيتى است که اقدام نمايند. 

اما مسوولين امنيتى از  پاسخ دادن در مورد اينکه چرا از قطع درختان جلوگيرى نمى کنند خوددارى نمودند. جار الله منصورى مشاور ادارۀ ملى حفاظت از محيط  زيست  به آژانس خبرى پژواک گفت که در سرخط کار آنها ترويج فرهنگ محيط زيست قرار دارد. منصورى افزود: (( ما بايد از خود مردم سپاه محيط زيست بسازيم که جنگلات را خود حفاظت کنند.)) وى ميگويد که بايد به مردم قناعت داده شود که به جاى قطع درختان ،در نگهدارى آن بکوشند، مردم در صورت نگهدارى بخصوص از درختان مثمر مانند پسته و بادام مفاد زياد بدست مى آورند. مشاور ادارۀ ملى حفاظت از محيط  زيست   اظهار داشت که موجوديت جنگلات نه تنها آکسيجن توليد نموده و آلوده گى محيط را پاک ميسازد و براى انسان، حيوان و نبات مفيد است، بلکه در رشد اقتصاد مردم نيز نقش دارد.

 

قوماندان امنیه ولایت غور جدیدا مقرر گردید

چهارشنبه 23 دلو 1387 برابر با 11 فبروری 2009

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران پاسوال عبدالباقی نورستانی به صفت قوماندان امنیه جدید ولایت غور مقرر گردیده است.طی دوسال گذشته پاسوال شاه جهان نوری مسئولیت قوماندانی امنیه ولایت غور را به عهده داشت ودرین اواخر از وظیفه اش بر کنار وشخصی دیگری بنام شمس الدین بحیث سر پرست قوماندانی امنیه غور وظایف وی را انجام میداد.امید ایشان در امر تأمین امنیت در غور مؤفق باشند.

 

جادۀ بند باین مجددا بروی ترافیک باز شد

چهارشنبه 23 دلو 1387 برابر با 11 فبروری 2009

جام غور

به دنبال برفباری های سنگین هفته گذشته  جادۀ بند باین بروی ترافیک مسدود وسلسله رفت وآمد ها بین مر کز وولسوالی های ولایت غور قطع گردیده بود واما این جاده به اثر تلاش وکوشش مؤسسۀ سی آر اس که پاک کاری برف های زمستانی را تعهد نموده است مجددا با گشائی ووسائل نقلیه دیروز از چغچران بصوب شهرک تیوره وپسابند بحر کت در آمده بدون کدام مانع جدی منزل رسیده اند.