آرشیف

2008-6-10

جام غور

ملاقات اعضای نهاد فرهنگی توسعه ملی با تیم پی آر تی و نماینده AIDمقیم غور

ملاقات اعضای نهاد فرهنگی توسعه ملی با تیم پی آر تی و نماینده   AIDمقیم غور

چهارشنبه 14 حوت 1387 برابر با 4 مارچ 2008

جام غور

نهاد فرهنگی توسعه ملی یک نهاد مستقل ، آزاد و غیر وابسته بوده که به ابتکار تعداد ازجوانان و نوجوانان از مدت به این طرف اغاز به فعالیت نموده  در این مدت . بر علاوه اینکه مورد استقبال  جوانان و شهروندان شهر چغچران  قرار گرفته  اکثر موسسات دولتی و غیر دولتی نیز از فعالیت این نهاد  تقدیر بعمل آورده  که آخیرآ تیم بازسازی ولایتی و نماینده خاص     USAIDمقیم غور نیز با اطلاع  از فعالیت این نهاد  آگاه ، علاقه مند شده  که دیدار را با اعضایی این نهاد  داشته باشند.

تا اینکه روز سه شنبه از اعضای نهاد فرهنگی توسعه ملی تقاضا نمودند که در کمپ پی آر تی تشریف آورده تا روی بعضی مسائل و مشکلات جوانان غور صحبت بعمل آید و اعضای نهاد تقاضا تیم پی آر تی و نمایندهUSAID  را قبول  و روز سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دیدار را انجام دادند. در این دیدار 8 نفر از اعضای نهاد فرهنگی توسعه ملی  قوماندان تیم پی آرتی در غور ، نمایند   USAID ،  مشاورانکشافی تیم پی آر تی مقم غور مسوول SMIC و مشاور تخنکی تیم پی آر تی  حضور داشتند  ملاقات نموده در این ملاقات طرفین روی پلان ،استراتیژی و اهداف نهاد فرهنگی توسعه ملی و نقش آن در رشد وبلند بردن ظرفیت قشر جوان در غور صحبت نمودند . بعدآ نماینده USAID و مسوول انکشافی کشور لیتوانیا  و هیت همراه شان ازاعضای نهاد فرهنگی توسعه ملی  اظهار سپاس و قدردانی نموده و اضافه نمودن جای بسیار خوشی است که جوانان بسیار با استعداد و متعهد دورهم  جمع شده و چنین نهاد را تاسیس کردند که در رشد و انکشاف قشر جوان جامعه مخصوصآ جوانان غور بسیار مفید و موثر بوده و موافقیت های مزید شان را آروز نمودند . در این جلسه اعضای نهاد فرهنگی یک تعداد مشکلات جوانان را اولویت بندی نموده  تعداد 8 پروژه کوچک را اعضایی نهاد  بخاطر رشد ، انکشاف و بلند بردن ظرفیت جوانان غور پشنهاد نموده  که  پروپوزل های پیشنهادشده بدسترس  نمایند دفتر USAID  قرار گرفت و وعده نمود که روی این پروژهای پشنهادی شما غور و برسی خواهیم کرد و امیدوارهستیم این پروژها در اولویت قرار گرفته شود. بعدآ یک تن از اعضای بنیاد فرهنگی توسعه ملی شکایت مردم را مبنی بر توزیع ادویه کم تاریخ در قریجات با قوماندان پی آر تی مطرح نمودند. قوماندان پی آر تی این موضوع را رد نکرده گفتند که ادویه به مردم توزیع میکنم که مورد استفاده قرار دهند  ذخیره ننمایند وعلت عدم استفاده ان را عدم اگاهی مردم در استفاده ادویه دانست  خواهان ان شدند که از این  پس اعضای نهاد فرهنگی توسعه ملی در راستای اطلاع سطح علمی وفرهنگی  مردم محروم  غور همکاری داشته باشند تا باشد جامعه عاری از هر گونه کمبودی های رنج اور داشته باشیم .البته این نهاد چندین جلسه  دیگر را نیزبا بخش مطبوعات و نمایند  USAID در دفتر نهاد فرهنگی توسعه ملی و کمپ پی آر تی داشتند که روی موضوعات فوق بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

 

خشونت عليه زنان در غور افزايش يافته است

آژانس خبرى پژواک

 چهارشنبه 14 حوت 1387 برابر با 4 مارچ 2008

آمارخشونت عليه زنان و اطفال در ولايت غور افزايش يافته و تا حدى رسيده که دختر دو ساله به حيث بدله به پسر چهار ساله به نکاح داده شده است. يکى از خشونت ها ، بدله نمودن پسر و دختر خورد سال است که از رسم و رواجهاى مزخرف و ناپسند نشئت ميکند. عبدالکريم ٢٥ ساله باشندۀ قريه قُطس چغچران ( مرکز غور) ميگويد : (( ما خواهر ٢ سالۀ خود را در بدل گرفتن زن براى برادرجوانم به پسر ٤ ساله نکاح نموده ايم.)) وى افزود که دختر کاکايش را به برادر خود به نکاح در آورده و در بدل آن ملکۀ   ٢ ساله را به خسربرۀ برادرش داده اند. نامبرده ميگويد که ملکه فعلاً در خانۀ پدر است، وقتى که جوان شود به خانۀ شوهر خواهد رفت. عبدالکريم گفت که  بخاطرى خواهر ٢ سالۀ خود را به نکاح در آورده اند که برادرش توان ازدواج را نداشت. ازدواج زير سن جوانى منجر به طلاق نيز مى گردد.

سيمین ٢٥ ساله باشنده غلمین (مرکز غور) که فعلاً در خانه امن ریاست امورزنان   به سر میبرد ، ميگوید که وی را پدرش در طفلی به شوهر داد. بعد از رفتن به خانۀ شوهر همیشه مورد لت کوب و خشونت قرار میگرفت؛ چندین باراعضای بدنش به اثر لت کوب شکسته است. اين زن مى افزايد که به مشکل توانست از شوهر طلاق بگيرد ، خا نواده شوهر زورمند بودند، میخواستند وی را دوباره به خواست خود به فروش برسانند به همین دلیل از خانه فرار کرده  و به خانه امن رياست زنان پنا برده است. سيمين گفت: ((نگرانم، اگر دوباره به خانه خود بروم یا مرا می فروشند ویا به قتل میرسانند ! دولت بايد افراد زورمند را که زنان را به زور به شوهر میدهند ویا لت کوب میکنند به چنگا ل قانون بسپارد. )) 

معصومه انورى رئيس  امور زنان ولايت  غور هرگونه خشونت عليه زن را تقبيح نموده، به آژانس خبرى پژواک گفت  امسال ٣١ مورد خشونت ازسوى  آنها ثبت شده  كه شامل ٥ مورد فرار از منزل ، ٥مورد ازدواج زير سن جوانى، ٣ (خود كشى، خود سوزى و قتل) و  ١٨ مورد خشونت فاميلى به شمول لت كوب و طلاق ميباشد. وى ميگويد که موارد خشونت در سال گذشته به  ٢٣ ميرسيد که اکثر  آنها را ازدواجهاى اجبارى و فرار از منزل تشکيل ميدادند. رئيس امور زنان، دلايل خشونت ها را عدم آگاهى مردم از حقوق زنان ، بى سوادى ، فقر  و بيكارى دانسته؛ افزود : (( تازمانى که اين مشكلات حل نگردد، خشونت كاهش نخواهد يافت.)) همچنان مرضيه رحيمى مسوول بخش حمایت وانکشاف زنان  کميسيون ساحوى حقوق بشر ولايت غور با تقبيح خشونت ها از ٣٩ مورد خشونت ثبت شده نزد آنها در سال جارى یاد آور شده، ميگويد که ٦٠ درصد اين خشونت ها شامل  ازدواج زير سن جوانى است. وى خشونتهاى امسال را شامل٢٠  مورد لت کوب ، ٨مورد ازدواج اجباری ، ٧مورد تجاوز جنسی ، ٢ مورد سنگسار و ٢مورد فرار از منزل عنوان کرد و گفت که از اينکه کميسيون حقوق بشر در نيمه سال گذشته فعال شده ؛ ارقام سال گذشته را در دسترس ندارند. مسوولين حقوق بشر ميگويند که  راه هاى حل و کاهش خشونتها ، نيازمند آگاهى   بيشتر خانواده ها و کمپاين وسيع در اين رابطه ميباشد. رئيس امور زنان غور از يک مورد خشونت(کشته شدن عروس توسط خسر) ياد کرده، ميگويد که هفتۀ گذشته، لیلی مسکونه قریه جرگک ولسوالی دولت یار توسط خسرش   بنام عبدالغفار به چاه انداخته شده و به قتل رسيده است.

 يکى از وقايع دردناک خشونت عليه زنان، سه  شب قبل، بريدن گوشهاى يک زن توسط شوهرش بود. اين زن شيرين تاج ٣٠ ساله، باشندۀ قريۀ خورنج ولسوالى چهارسدۀ ولايت غور بود و علاوه بر آنکه گوشهايش توسط قيچى  از سوى شوهرش بنام عبدالقادر بريده شد، موهايش نيز قطع شده و مورد لت و کوب شديد قرار گرفت.  رئيس  امور زنان غور  گفته بود که وضعيت صحى شيرين تاج که دو طفل دارد، خوب نيست و به شفاخانه هم انتقال داده نشده است.وى انگيزۀ اين کار را نظر به اطلاعات رسيده، روابط جنسى  زن با مرد ديگر ميخواند. پوليس که عبدالقادر را بازداشت نموده ، ميگويدکه او را بعد از تحقيقات به څارنوالى معرفى خواهد کرد.گوشهاى زن در حالى بريده ميشود که قرار است هفتۀ آينده ( ٨ مارچ) از روز جهانى زن در کشور تجليل به عمل آيد. 

مراجع حقوق بشر اينگونه اعمال را تقبيح کرده و آنرا خلاف هرگونه موازين حقوق بشر بخصوص حقوق زن دانسته؛ ميگويند که زنان و دختران از انواع مختلف خشونت ها چون ازدواج هاى قبل از وقت ،بد دادن ،تبيعيض بين دختر وپسر، لت کوب ،شکنجه ،تحقير وتوهين وغيره رنج ميبرند. به اساس معلومات کميسيون  حقوق بشر افغانستان، طى سال جارى  بيش از دوهزار واقعه خشونت در سطح کشور ثبت کميسيون شده ، در حالى که  سال گذشته ، بيش از ١٨٠٠قضيه خشونت  ثبت شده بود.

 

 

نتائج امتحان داوطلبان بورس هند در غور إعلان شد

سه شنبه 13 حوت 1387 برابر 3 مارچ 2009

جام غور

طبق گزارشها ی واصله از چغچران نتائج امتحان داو طالبان بورس تحصیلی هند امروز سه شنبه از طرف هیئت مؤظف در مقر ریاستإعلان کردید. درین امتحان تمام اول نمره های صنوف 12 ولایت غور اشتراک ورزیده بودند که شش نفر مستحق به تر تیب ذیل به مؤفقیت دست یافتند.

1- محمد الله یعقوبی

2- عبدالملک  اوشانی

3- غلام جیلانی

4- جاوید

5- عبدالأحمد

6- محمد نظیر.

شش نفر از شاگردان لایق وبا استعداد به تر تیب حائز درجه اول تا شش شده اند از خداوند ج برای شان توفیق مزید استدعا میشود امید است در آینده به وطن مصدر خد مت شوند.