آرشیف

2015-3-2

جام غور

مقام ولایت از کارمندان برنامه ثبات تقدیر نمود

دوشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۲ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
مسوولان اداره محلی غور از کارکرد و فعالیت های کارمندان برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محل، تقدیر بعمل آورد.
محفل که به همین مناسبت در دفتر معاونیت ولایت با اشتراک ۵۰ تن از رئیسان ادارات دولتی، متنفذین قومی، جوانان و رسانه ها تدویری یافته بود، سید قیس الله شایان مسوول برنامه ثبات، عزیز الله اقبالی و حمیدالله ژواک از سوی معاون ولایت بنابر فعالیت های موثر شان مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتند.
محمد امین توخی معاون ولایت غور فعالیت های ارتباطات و آگاهی عامه برنامه ثبات را در امر تامین ارتباطات میان دولت و مردم و بلند بردن سطح آگاهی عامه موثر خواند و گفت:" بخش ارتباطات حدود ۱۰ هزار ورق مواد چاپی،  ایجاد سیستم سمع شکایات مقام ولایت، چاپ و نشر کتاب عرضه خدمات، ده ها آموزش رسانه ی برای کارمندان ادارات دولتی و روزنامه نگاران، تدویر ده ها جلسه میان دولت و مردم عام، تهیه و تطبیق سه پلان ارتباطی در فیروزکوه و ده ها موارد دیگر را انجام داده است که در تقویت برنامه های دولت نقش بسزای داشت.
آقای توخی همچنان از فعالیت های بخش حکومت داری خوب و ثبات نیز یاد نمود و گفت، بیشترین طرحه های برنامه ثبات در غور راه اندازی میشد و بعدا در دیگر ولایات زون غرب تطبیق میگردید.
وی گفت، طرحه ایجاد کمیته حل منازعات از غور به دیگر ولایات گسترش یافت که این کمیته در حل و فصل منازعات قومی با رهبری الحاج قاسم خان علم نقش مهمی را ایفا نموده است.
در همین حال، سید قیس الله شایان مسوول برنامه ثبات در ساحات کلیدی زون غرب با قدردانی از همکاری های مقام ولایت و شهروندان غور در امر تطبیق پروژه های انکشافی در آن ولایت گفت:"بخش های ارتباطات و حکومت داری برنامه ثبات رو به ختم است، اما پروژه های انکشافی این برنامه تا چند ماه دیگر نیز ادامه خواهند یافت".
الحاج قاسم خان علم رییس محیط زیست و کمیته حل منازعات قومی برنامه ثبات، فعالیت های این برنامه را در امر ثبات و تامین امنیت و همکاری دوشادوش آنان با اداره محلی غور، قدردانی نمود و از معاون ولایت خواست تا برای ادامه فعالیت های این برنامه از آدرس اداره محلی، تلاش نمایند.
برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگانهای محل از دوسال به اینسو در ولایت غور آغاز به فعالیت نموده که علاوه بر فعالیت های حمایوی دولت، ۳۵ پروژه انکشافی در ولسوالیها شهرک، فیروزکوه و دولینه تطبیق نموده است.