آرشیف

2017-5-21

جام غور

مقامات امنیتی در غوراز آغاز عملیات پاکسازی در ولسوالی های شهرک و دولینه از وجود مخالفین مسلح خبرمیدهند.

نیروهای امنتیتی درسال جاری نخستین عملیات شان را به هدف سرکوبی طالبان حوالی ساعت ده قبل ازظهرامروز درساحات ولسوالی های شهرک ودولینه راه اندازی نمودند.

دراین عملیات که اکنون نیز به شدت ادامه دارد شماری از طالبان مسلح کشته و چند مواضع آنان به شمول تعداد از جنگ افزارهای شان به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

جنرال ضیاالدین ثاقب آمرامنیت فرماندهی پولیس غور طی تماس تلیفونی از خط مقدم جنگ میگوید آنان به همکاری خیزش های مردمی این عملیات را ازچندین قسمت آغاز نموده اند.

به گفته ی آقای ثاقب تا هنوز چندین تن از طالبان کشته شده است که سه جسد آنان نیزدر میدان جنگ باقی مانده وهم چنان چندین حلقه ماین که ازسوی مخالفین درمسیر راه فرش شده بود خنثی گردیده است.

آمرامنیت فرماندهی پولیس غور می افزاید درگیری اکنون درمنطقه مسجد نیگار مربوط ولسوالی شهرک که ازچندی به این سو طالبان درآن پایگاه دایمی شانرا ساخته بودند ادامه دارد .

با این حال غلام ناصر خاضع والی غور میگوید طالبان از چندی به این سو در تلاش قطع شاهرا های چند ولسوالی غرب مرکز این ولایت شده بودند .

به گفته والی غور منطقه که اکنون عملیات درآن جریان دارد یکی از کلیدی ترین مناطق غور است که طالبان میتواننداز این طریق به راحتی از شمال کشور به جنوب واز جنوب به شمال دست به قاچاق مواد مخدر بزنند.

به باور والی غور طالبان درحال حاضر درتمام نقاط این ولایت تحرکات شانرا آغاز نموده اند اما به گفته وی نیروهای امنیتی جهت سرکوبی آنان تدابیر جدی را روی دست گرفته اند.

عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی درولسوالی های شهرک ودولینه درحال راه اندازی میگردد که طالبان مسلح حدود دوهفته قبل درمنطقه سیاخاک ولسوالی شهرک حمله کردند که علاوه برکشتن یک باشنده محل خانه فضل احمد والی اسبق این ولایت را نیز به آتش کشیدند.