آرشیف

2018-6-27

جام غور

معلمین در پیوند به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتراض زدند

چندین تن معلم به نمایندگی از معلمین 114 مکتب ولایت غور، در پیوند به پرداخت نشدن حقوق یکساله شان از سوی ریاست معارف آن ولایت، دست به اعتراض زدند.
آنان می گویند، اگر حقوق شان پرداخته نشود دروازه های مکاتب به روی دانش آموزان خواهند بست و با این کار شان حدود 24 هزار دانش آموز از رفتن به مکاتب باز خواهند ماند.
حقوق 514 تن معلم از 114 مکتب در ولسوالی های دولتیار، دولینه و فیروزکوه یک سال قبل بنابر گزارش ریاست امنیت ملی غور مبنی بر غیر فعال بودن این مکاتب، از پرداخت بازماند.
 
چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۲۷ جون ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور