آرشیف

2020-1-22

جام غور

معترضان در غور دروازه های ادارات دولتی را بستند

صد ها تن از شهروندان غور در پیوند به توزیع نا عادلانه بودجه سال  ۱۳۹۹ ضمن بستن تمامی دروازه های ادارات دولتی به روی کارکنان و مراجعین، به جاده ها ریختند.
معترضان خواهان شامل ساختن هزینه ساخت شاهراه مرکزی در بودجه ملی هستند.  
این اعتراضات از شام روز گذشته بعد از اینکه شاهراه مرکزی در سند بودجه ملی گنجانیده نشده بود؛ آغاز شد. معترضان برای رسیدگی به خواست های شان ابتدا با والی غور ملاقات نموده و همزمان تماس های تلیفونی با رییس اداره مستقل ارگانهای محلی و شماری از وزرای کابینه را نیز پیگیری نمودند.
جوانان معترض تا نیمه های شب دروازه های تمامی ادارات دولتی را به روی کارکنان و مراجعین بستند، اما صبح روز چهارشنبه، تعداد معترضان به صدها تن رسید و درحال حاضر در جاده های فیروزکوه شعار های" بی عدالتی بس است" را سر میدهند.
از جانب هم گفته میشود که بودجه سال مالی 1399 از سوی ولسی جرگه تصویب شد.
 
چهارشنبه 2 دلو 1398 برابر است با 22 جنوری 2020
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور