آرشیف

2019-4-8

جام غور

معترضان؛ کشته ها و زخمیان نیروهای امنیتی از چهارسده انتقال یابد

شماری از شهروندان غور طی راهپیمایی از اداره محلی آن ولایت خواستند تا کشته ها و زخمیان نیروهای امنیتی را از ولسوالی چهارسده آن ولایت انتقال دهند.
به گفته آنان، وضعیت مجروحین وخیم است و در صورت که انتقال نشوند جانهای شان را از دست خواهند داد.
در درگیری که سه روز قبل میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی چهارسده غور به وقوع پیوست، ۲ تن از نیروهای امنیتی کشته و ۷ تن دیگر شان زخم برداشته بودند.
راه های زمینی منتهی به ولسوالی چهارسده به دلیل ماین ها و موجودیت طالبان مسدود است که از یک سال به این طرف اکمالات این نیروها از طریق هوا انجام میشد.

یک شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۷ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور