آرشیف

2015-9-30

جام غور

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد از غور دیدن نمود

چهارشنبه ۸ میزان ۱۳۹۴ برابر است با ۳۰ سبتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مارک بودن، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در دیدار با والی غور، زنان و مسوولان ریاست های سکتوری، بر ادامه همکاری های این سازمان با اداره محلی و شهروندان آن ولایت تاکید کرد.
مارک بودن، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و همآهنگ کننده کمک های انسانی آن سازمان در افغانستان، صبح روز چهارشنبه وارد فیروزکوه، مرکز ولایت غور شد.
این نماینده در دیدار های جداگانه ی که با والی، زنان برجسته غور و روسای سکتوری این ولایت داشت بر ادامه همکاری های این سازمان با شهروندان غور تاکید کرد و گفت:" سازمان ملل متحد ضمن متحد بودن بر همکاری های دوامدار با اداره محلی و مردم غور در بخش های صحت و امنیت غذایی نیز کمک هایش را آغاز میکند".
آقای مارک بودن افزود، جامعه جهانی در بخش های تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و اطفال، حمایت جدی مینمایند و از فعالیت های زنان در آن ولایت اظهار خرسندی نمود.