آرشیف

2018-3-6

جام غور

معاش ۸ ماهه ۵۱۴ معلم مناطق نا امن غور پرداخته نشده است

ده ها تن از معلمان ۱۱۳ مکتب نا امن ولایت غور میگویند، در صورتکه حقوق شان پرداخته نشود، دروازه های مکاتب را در سال آینده به روی شاگردان باز نخواهند کرد.
حقوق این معلمان که تعداد شان به ۵۱۴ تن میرسد، بر بنیاد گزارش ریاست امنیتی ملی غور مبنی بر "غیر فعال" بودن ۱۱۳ مکتب در ساحات نا امن تا حکم نهایی محکمه از اجراات باز ماند.
ریاست امنیتی ملی غور حدود هشت ماه قبل ۱۱۳ مکتب در ساحات نا امن را غیر فعال قلمداد کرد و از اداره مستوفیت خواست تا اجرا نشدن حکم نهایی محکمه معاشات معلمان این مکاتب پرداخته نشود.
الحاج غلام محمد پیمان سرپرست ولایت غور در دیدار با نمایندگان این معلمان گفت، مقام ولایت، شورای ولایتی و کمیته دفاع از معارف با هم یکجا تلاش میکنند تا معاشات معلمان مکاتب نا امن اجرا گردد.
 
سه شنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۶ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور