آرشیف

2015-11-16

جام غور

مسدود بودن شاهراه غور کابل وارد دومین روز شد

دوشنبه 25 عقرب 1394 برابر است با 16 نوامبر 2015
نویدالله پژواک 
وبسایت جام غور

معترضان برای دوین روز شاهراه غور-کابل را در ولسوالی دولتیار ولایت غور در اعتراض به فرار یک دختر از آن ولسوالی با یک جوان باشنده گرماب ولسوالی لعل و سرجنگل آن ولایت، به روی ترافیک بستند.
مسوولان اداره محل غور می گویند که روز یکشنبه ولسوال و قوماندان امنیه دولتیار را با نیروهای امنیتی از فیروزکوه به آن ولسوالی جهت بازگشایی این مسیر فرستاده بودند که آنها توانستند از طرف شب شاهراه غور-کابل را به روی ترافیک باز نمایند، اما صبح روز دوشنبه دوباره این مسیر از سوی معترضان به روی ترافیک بسته شد.
در حال حاضر (ساعت 2:30 بعد از ظهر روز دوشنبه) ده ها مسافر با موترهای شان در دوطرف افراد مسلح معترض منتظر بازگشایی راه هستند.
<span 24,="" 35);="" font-family:lucida="" grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif;="" font-size:14px"="">گفته میشود که یک دختر از قوم تایمنی ولسوالی دولتیار با یک تن معلم که باشنده قریه گرمآب ولسوالی لعل و سرجنگل است، چند هفته قبل فرار نموده که بعد از چند مدت و نرسیدن طرفین به یک نتیجه مطلوب، اقوام دختر شاهراه غور-کابل را به روی ترافیک بستند.