آرشیف

2009-6-11

جام غور

مسافرين از پروازهاى همه روزه شرکت هوايى پامير اظهار رضايت نمودند
مسافرين از پروازهاى همه روزه شرکت هوايى پامير اظهار رضايت نمودند
آژانس خبرى پژواک
چهارشنبه 5 حوت 1388 برابر با 24 فبروری 2010
مسافرين ، پروازهاى شرکت هوايى  پامير در ولايت غور را که شکل همه روزه را بخود گرفته، براى خود مفيد ميدانند. مسوولين اين شرکت خصوصى ميگويند که از آغاز پروازهاى شان (يکسال قبل) تا حال هفتۀ دوبار بين غور و هرات پرواز  داشتند؛ اما اين پرواز ها از امروز به بعد، شکل همه روزه را بخود گرفته است. فضل احمد عزيزى مسوول نمايندگى شركت هوايى پاميردر غور به آژانس خبرى پژواک گفت که  آنها صرف در تکت طيارۀ غور- هرات ، تخفيف نيز به عمل آورده اند.  وى ميگويد،قيمت يکطرفه تكت كه قبلاً از هرات تا غور مبلغ ٣ هزار افغانى بود ؛ اکنون به ٢ هزار افغانى کاهش يافته است.
عزيزى،علت اينکار را مشکلات اقتصادى مسافرين و فراهم آورى تسهيلات ترانسپورت  هوايى براى آنها عنوان کرد.  مسافرين ميگويند که اگر از طريق زمين از غور به هرات بروند، علاوه بر مشکلات راه، کرايۀ يکطرفۀ موتر و غذا ٢٥٠٠ افغانى تمام ميشود؛ اما حالا از طريق هوا براى شان   سهولت مهيا شده است. محمد رحيم يکتن از مسافرينى  که از هرات به غور آمده ، به آژانس خبرى  پژواک گفت: ((مه سه روز  و سه شبه در  راه تير کدم و با بسيار مشکلات به غور رسيدم، سرک بسيار خراب اس و موتر به آهستگى و احتياط حرکت ميکند تا مبادا چپه شود!))
شاهراه غور- هرات ٢٨٥ کيلو متر طول دارد  و مسافرين ميگويند که اين مسير را  در روز هاى عادى در موتر تيز رفتار در ظرف ٢٤ ساعت، اما حالا که به علت برفبارى دشوار تر شده، در  ٤٨ الى ٧٢ ساعت طى ميکنند. وی كه در دروازه نماينده گى پامير ايستاد بود و تكت پرواز را به خاطر رفتن به هرات دردست داشت، افزود که  حالا از طريق هوا از غور به هرات درظرف يکساعت خواهند رسيد. محمد رحيم ميگويد که مادرش مريض است و در غور تداوى شده نمى تواند، مجبور است که او را هر چه زودتر به هرات ببرد. به گفتۀ نامبرده، اگر پرواز روزانه شروع نمى شد، مجبور بود که مادرش را از طريق زمين و با متحمل شدن راه دور و دراز و صعب العبور به هرات ببرد و امکان داشت که مادرش در راه تلف شود. مسافرين ميگويند که شرکت پامير در گذشته، هفتۀ دو بار پرواز داشت و در صورت کار ضرورى تکت براى شان پيدا نمى شد و ناگزير بودند که راه زمينى را ترجيح بدهند.
  فضل الحق نجات رئيس اجرائيه ولايت غور كه امروز توسط پرواز پامير از هرات به غور رسيده؛ گفت که اين يک سهولت بزرگ براى همه مردم غور به خصوص كارمندان دولت است . وى ميگويد، همه كارمندان دولت، زمانى که ميخواستند دركارهاى رسمى خود خصوصاً به خاطراشتراک درسيمينار ها به هرات  وكابل بروند ؛ با مشكلات امنيتى  روبرو ميشدند. نجات افزود، سال گذشته  وقتى که ميخواستند به خاطر اشتراک در سيمينار رسمى با معاون ولايت در موتر به هرات بروند در راه از طرف افراد مسلح  ملا مصطفى قوماندان طالبان مورد حمله قرار گرفتند و دونفر ازمحافظين شان زخمى شد؛ اما حالا  کارمندان مى توانند به سهولت و خاطر آرام از طريق هوا بروند. رئيس اجرائيه ولايت غور، از مقامات شركت هوايى پامير خواست تا پرواز هاى خودرااز غور به كابل نيز آعاز نمايد، چون زمانيكه مردم به كابل ميروند؛ مجبور اند که نخست  به هرات و از آنجا به كابل بروند كه هم وقت و هم کرايۀ زياد مصرف ميشود. اما مسوولين شرکت هوايى پامير ميگويند که  در ماه حمل سال آينده پلان دارند که پرواز هاى طيارات از غور به کابل را نيز آغاز نمايند. آنهامىافزايند که ميدان هوايى غور براى نشست طيارت بزرگ مسافر برى مساعد نيست و آنها صرف يک طياره را مختص به حوزۀ غرب ( فراه، هرات، بادغيس و غور) نموده اند. اين درحالى است که بدون پرواز هاى نظامى ،؛ هيچ پرواز شرکت هوايى ديگر در غور وجود ندارد.
 
برای معارف ولایت غور مربیون آماده می گردد
سه شنبه 4 حوت 1388 برابر با 23 فبروری 2010
آژانس خبری باختر
نهادغیر حکومتی استارز برای ارتقای ظرفیت در بخش معارف ولایت غور اقدام به آماده سازی مربیون نموده است . این نهاد درنظر دارد تا فارغان صنوف چهارده و شانزده را بعداز ارزیابی بحیث مربیون آماده سازدكه آنها پس از آموزش ششماهه دربخش ارتقاي ظرفیت مسلکی معلمان کارخواهند کرد. محمد نعیم فروغ رئیس معارف ولایت غور به آژانس باختر گفت، دراین برنامه پنجاه جوان شامل گردیده است . به گفته رئیس معارف ولایت غور این مربیون بعداً معلمین داخل خدمت ولایت غوررا دربخش ارتقا ي ظرفیت یاری خواهد رساند . 
 
گلوى يک زن در ولایت غور با چاقو بريده شد 
آژانس خبرى پژواک
سه شنبه 4 حوت 1388 برابر با 23 فبروری 2010
يک زن جوان در ولايت غور، از ناحيۀ گلو  به شدت مجروح شده و در حالت کوما به سر ميبرد. پوليس ميگويد که گلوى شکر ١٦ ساله ، عصرگذشته در يک خانۀ ويرانه در چغچران( مرکز غور) با چاقو بريده شده، اما وى به اسرع وقت به شفاخانه انتقال گرديد. زلمى نورزى داکتر بخش جراحى شفاخانۀ مُلکى غور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين زن، تحت عمليات جراحى قرار گرفته ، اما هنوز هم در حالت کوما به سر ميبرد. وى افزود که اگر مجروح دير تر ميرسيد، باعث مرگش ميشد، اما از اينکه خون زياد ضايع کرده، چانس زنده ماندنش بسيار کم است. عبدالباقى پسر خالۀ شوهر اين زن ميگويد که سه سال از عروسى شکر ميگذشت و آنها اولاد نداشتند. وى علاوه کرد: (( دقيق خبر ندارم که کى اين کار را کرده، زيرا دختر خاله ام کدام مشکل فاميلى نداشت.))
اما سمونوال محمد شريف سرپرست معاونيت کشف قوماندانى امنيۀ غور ميگويد که آنها ٤ تن به شمول شوهر اين زن بنام نسيم را دستگير کرده اند. وى با وجودى که از جريان تحقيقات خبرداد، افزود که شوهر مجروح از همه بيشتر مظنون پنداشته ميشود. اقارب شکرميگويند که اين زن با شوهرش هفت ماه قبل از ولسوالى پسابند ولايت غور به شهر چغچران آمده و مسکن گزيده بود. جواد رضايى رئيس کميسيون حقوق بشر در غور اين عمل را به شدت تقبيح نموده ، گفت ، عاملين آن هر کسى که باشند، بايد دستگير و مجازات شوند. وى با ابراز نگرانى افزود که آمار خشونت عليه زنان و دختران در غور رو به افزايش است. نامبرده آماردقيق در اين مورد ارايه نکرد، اما عبد الظاهر سرپرست رياست امورزنان غور ميگويد که طبق ارقام ثبت شدۀ آنها، در سال جارى، ١٨ مورد خشونت كه اكثريت آنرا ازدواج هاى اجبارى، فرار از منزل و لت و كوب تشکيل ميدهند، به وقوع پيوسته است.
 مسوولين رياست زنان ارقام  سال گذشته را ٣١ مورد عنوان کرده بودند. اين در حالى است که دو زن در ماه جدى سال جارى در ولسوالى دولينۀ ولايت غور، هر کدام ٤٥ دُره زده شدند.  به گفتۀ مسوولين محلى،اين دو زن به علت اينکه قبلاً به زور به شوهر داده شده بودند، در لباس مردانه فرار کردند،اما بعداً دستگير و به خانواده هاى شان بر گردانده شدند و دُره زدن در محضر عام بر آنها عملى شد. مسوولين ميگويند که اينکار به امر قوماندانهاى سابق محلى توسط علماى که تحت امر همين قوماندانها اند، بدون در جريان گذاشتن ارگانهاى عدلى قضايى و به شکل خود سرانه صورت گرفته بود. مسوولين علاوه ميکنند که قضيه تحت بررسى است وعاملين آن به زودى دستگير خواهند شد.
 
پوليس مشروبات الکولى ومواد مخدر رابدست آوردند
آژانس خبرى پژواک
سه شنبه 4 حوت 1388 برابر با 23 فبروری 2010
پوليس ولايات غور و بلخ ٤٢٠ بوتل مشروبات الکولى و حدود١٨٠ کيلو چرس وترياک را از موترهاى حامل اموال تجارتى کشف و بدست آوردند. سمونوال محمد شريف سرپرست معاونيت کشف قوماندانى امنيۀ غور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مقدار مشروبات، عصرروز گذشته،از يک موتر کاماز در دروازۀ ورودى چغچران ( مرکز غور) بدست آمده است.
وى افزود که مشروبات در داخل کارتن هاى بسکيت جابجا شده و از هرات به چغچران انتقال و بعداً مخفيانه به فروش ميرسيد. به گفتۀ سمونوال شريف،١٢٠ بوتل آن يک ليتره و بقيه نيم ليتره بوده و مارک ايران بر آنها زده شده است. موصوف علاوه کرد که پوليس دو تن به شمول راننده را  دستگير و موتر را  ضبط نموده است. محمد نور متعلم صنف يازدهم ليسۀ شهاب الدين غورى ميگويد که مصرف کردن مشروبات الکولى نه تنها به صحت مُضر است، بلکه معتادان باعث آزار و اذيت مردم نيز ميشوند. او گفت:(( ما شاهديم، وقتى که به کدام ساحۀ تفريحى ميرويم، بعضى جوانان نشه ميکنند و گپ هاى بيهوده ميزنند و مردم را اذيت ميکنند…))  اين متعلم مى افزايد که نشه کردن همچو جوانان، بر ديگران  اثر منفى گذاشته و برخى آنها را نيز تشويق به نوشيدن مشروبات الکولى مينمايد.
 
کتاب پاکستان محور شرارت مجددا از چاپ بر آمد
دو شنبه 3 حوت 1388 برابر با 22 فبروری 2010
جام غور
طبق گزارش های واصله بدنبال چاپ مجموع مقالات محترم احمد سعیدی زیر عنوان بحران فراگیر …چاپ اول کتاب پاکستان محور شرارت نوشته سیاستمدار سر شناس وتحلیلگر واقعیت نگر کشور محترم احمد سعیدی که مورد استقبال گرم هموطنان قرار پرفته بود ازبازارنایا ب گردید.اکنون چاپ دوم این کتاب با تعلیقات وحواشی گسترده پیشینۀ تاریخی پاکستان واستراتیجی دراز مدت آنرا در افغانستان عمیقا مورد بحث وبر رسی قرار داده است که آئینه است تمام نما از عملکرد سران پاکستان در قبال افغانستان.در چاپ جدید اسناد مستند تاریخی من حیث واقعیت های عینی وانکار ناپذیر بر ارزش کتاب افزوده است.که هموطنان گرامی با مطالعه این اثر پر ارزش میتوانند دور نمای استراتیژی همسایه حریص را در افغانستان بخوبی درک کنند.