آرشیف

2016-4-25

جام غور

مسابقه علمی در فیروزکوه

نجم (نهاد جوانان مسلمان) افغانستان مسابقه ی را برای بردن بردن ظرفیت جوانان در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، برگزار نمود.

در این مسابقه که روز دوشنبه (6 ثور 95) برگزار شد بیش از 500 تن جوان اعم از ذکور و اناث در آن اشتراک ورزیده بودند.

نجم قبلا نیز مسابقات را میان جوانان در غور برگزار کرده بود که برای برندگان مقام های بلند جوایز و تحایف در نظر گرفته بودند.

مسابقه علمی در فیروزکوه

مسابقه علمی در فیروزکوه