آرشیف

2021-8-29

جام غور

مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور: آبدات تاریخی این ولایت را حفظ می‌کنیم
طالبان در غور می گویند تصمیم حفظ آبدات تاریخی این ولایت را داریم.
مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور از تصمیم جدی این تحریک برای حفاظت از آبدات تاریخی این ولایت خبر داد. غور ولایتی است که دومین منار خشتی بزرگ جهان نیز در آن موقعیت دارد.