آرشیف

2019-6-2

جام غور

مرغاب به عنوان واحد اداری جدید در تشکیلات دولت اضافه شد

منطقه مرغاب بامرکزیت شورابه به عنوان ولسوالی جدید در ولایت غور از سوی ریس جمهور منظور شد.
مرغاب قبل از این مربوط واحد اداری فیروزکوه بود، اما داشتن نقاط ستراتیژیک نظامی، عدم عرضه خدمات عامه، صعب العبور بودن راه های مواصلاتی، بعد مسافه و آزار و اذیت مردم از سوی مخالفان مسلح دلایل عمده برای ایجاد ولسوالی گفته شده است.
مرغاب با داشتن موقعیت ستراتیژیک جنگی، به مراکز مهم طالبان و حتی نخستین مرکز ایجاد داعش در غور محسوب میشود.

یک شنبه ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۲ جون ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور