آرشیف

2017-4-10

جام غور

مردی درولسوالی شهرک همسر اش را با ضربات چوپ کشت

این رویداد شب گذشته در روستایی وجه ولسوالی شهرک رخ داده است.

عبدالبصیرقادری معاون شورای ولایتی غور می گوید، این دختر عیدماه نام داشت و شب گذشته ازسوی شوهراش پس از لت وکوب زیاد توسط چوب به قتل رسیده است.

به گفته معاون شورای ولایتی منطقه که درآن این رویداد رخ داده است تحت حاکمیت طالبان قرار دارد.

اما عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید این زن ازسوی نامزاد اش کشته نشده اما ازمنزل فرار کرده است.

گفتنی است که از آغازسال جاری تا اکنون این پنجمین رویداد خشونت علیه زنان درغور می باشد