آرشیف

2015-10-15

جام غور

مردم پسابند از دوماه به اینسو در محاصره اقتصادی قرار دارند

چهارشنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۴ برابر است با ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مردم ولسوالی ‍پسابند ولایت غور می گویند که از دوماه به اینسو تمامی راه های مواصلاتی و اکمالاتی به آن ولسوالی از سوی طالبان قطع شده که این کار باعث نبود مواد اولیه و همچنان افزایش قیمت ها شده است.
این باشندگان مدعی اند که علاوه بر محاصره اقتصادی آن ولسوالی، ۹۰ درصد خاک پسابند در اختیار طالبان است و این گروه اخازی های نیز دارند که هر ماه از مردم پول میگیرند.
سلطان محمد کاکر باشنده این ولسوالی به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، تمامی راه های مواصلاتی منتهی به پسابند از سوی طالبان مسدود شده که قیمت یک لیتر تیل به 100 افغانی بلند رفته است.
وی می گوید که طالبان برای تمامی قصابان و نانوایان مرکز ولسوالی پسابند اخطار داده است که منبعد هیچ قصابی و نانوایی در بازار ولسوالی باز نباشد و در صورت فعالیت آنان را از بین خواهند برد.
آقای کاکر در ادامه گفت، بیشتر مردم آن ولسوالی به فیروزکوه، مرکز ولایت غور، و ولایات همجوار جهت کار و غریبی میروند که بعد از برگشت به خانه های شان، طالبان 300 افغانی را بطور پرداخت ماهانه، به زور از آنان میگیرند.
وی می گوید که در صورت ادامه این وضعیت، فاجعه انسانی در آن به میان خواهد آمد. وی از دولت میخواهد که بخاطر نجات مردم در بازگشایی راه های مواصلاتی به آن ولسوالی، اقدام عملی نماید. 
نعیم تیمن باشنده اصلی ولسوالی پسابند است، وی می گوید که طالبان در اطراف ولسوالی به همه امکانات و مواد اولیه دسترسی دارند، اما مردم را اجازه نمیدهند تا مواد خوراکی و ارتزاقی را به مرکز آن ولسوالی (جایی که نیروهای امنیتی مستقر استند) انتقال دهند.
وی گفت، تعداد از دریواران از راه ولسوالی باغران ولایت هلمند با مصرف گزاف مواد اولیه را به آن ولسوالی انتقال میدهند که این کار باعث افزایش در قیمت ها شده است.
آقای تیمن می گوید که 90 در صد ولسوالی پسابند در اختیار طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی فقط در مرکز ولسوالی مستقر استند.
باشندگان پسابند از به میان آمدن فاجعه انسانی در آن ولسوالی نگران اند و از دولت خواهان پایان دادن به این وضعیت استند.
مسوولان اداره محلی غور مسدود بودن راه های مواصلاتی و اکمالاتی به ولسوالی پسابند را می پزیرد و می گوید که طالبان از دوماه به اینسو انتقال هیچ نوع مواد خوراکی و ارتزاقی را به آن ولسوالی اجازه نمیدهند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت که قبل ازین یک کیلوگاز مایع در آن ولسوالی به ۱۰۰ افغانی فروخته میشد، اما از چند هفته به اینسو علاوه بر گاز مایع بیشتر مواد اولیه در آن ولسوالی یافت نمیشود.
آقای خطیبی گفت، اداره محلی بخاطر بازگشایی راه های مواصلاتی و اکمالاتی ولسوالی پسابند در روز های نزدیک اقدام میکند تا به این تحریم اقتصادی پایان دهد.
ولسوالی پسابند یکی از نا آرامترین ولسوالی های غور بشمار می آید که همواره حملات طالبان بر مرکز و مناطق دیگر آن ولسوالی گزارش شده است.

مردم پسابند از دوماه به اینسو در محاصره اقتصادی قرار دارند