آرشیف

2019-3-31

جام غور

مردم غور: به عوض ملکزاده، باید پسرش به شورای ملی معرفی شود

 

باشندگان غور در یک همایش بزرگ در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، از حکومت خواهان معرفی پسر داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بجای وی در شورای ملی شدند.
این همایش زیرنام "یاد بود از کارنامه ها و تداوم آرمان های داکتر ملکزاده" که در سالون کنفرانس های مقام ولایت با حضور صدها تن اعم از منسوبین بلند پایه حکومتی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، شورای علما، جامعه مدنی، زنان و مردم عام شرکت ورزیده بودند؛ از حکومت خواستند تا رای بیش از ۱۹ هزار باشنده این ولایت که به نفع داکتر ملکزاده در صندوق ها ریخته شده بود، حرمت گذارند.
غلام ناصر خاضع، والی غور، که در این همایش صحبت میکرد، گفت؛ قدردانی از کارنامه های مردان با غیرت و شهامت و شخصیت های ملی از وجیبه و ویژگی های بارز افغانهاست.
آقای خاضع گفت:" داکتر محمد ابراهیم ملکزاده تنها مربوط به غور و غوریان نیست، او شخصیت ملی و فرزند صدیق این کشور بود؛ افتخارات و مبارزاتش فراگیر و همه شمول است، او در سخترین شرایط در کنار مردمش ایستاد؛ از دوران جهاد در مقابل روس تا مقاومت در برابر طالب و انجام مسوولیت وکالت از شهکار های ویژه ی وی بود".
والی غور نقش داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را در ساختار نظام بعد از فروپاشی دوره طالب، انسجام مردم، حمایت از نیروهای دولتی و روحیه بخشیدن به مردم در سنگر های داغ نبرد با هراس افگنان، تلاش برای بازسازی و نوسازی و هم چنان موثریت وی در شورای ملی را از مهمترین کارنامه هایش بر شمرد.
غلام ناصر خاضع، والی غور گفت، وکلای شورای ملی در مراسم خاکسپاری داکتر محمد ابراهیم ملکزاده از کارنامه ها، تصامیم ملی، موثریت وی در شورای ملی و روحیه وطن دوستی اش یاد میکردند و گفته های از کارنامه هایش در داخل شورای ملی از زبان همکاران مرحوم ملکزاده شنیده است که کمتر مردم از آن آگاهی داشتند. 
الحاج فضل الحق احسان، رییس شورای ولایتی غور نیز از کارنامه ها و تلاش مرحوم داکتر ملکزاده به خوبی یاد نمود و وی را پاسدار ارزشهای جهاد و مقاومت و الگوی برای نسل های بعدی خواند و گفت:" نبود داکتر محمد ابراهیم ملکزاده در جمع ما غم بس بزرگی است؛ او مجاهد، مقاومت گر و مرد سنگر بود، برای وی مردم و وطنش اولویت داشت، هیچگاهی منافع ملی را قربانی منافع شخصی نکرد؛ ملکزاده مرد آزاده ی بود و آزاد زیستن را دوست داشت؛ او هیچگاهی زیر یوغ گروه های متجاوزگر نرفت".
آقای احسان به نمایندگی از مردم غور از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا فرزند داکتر ملکزاده را جانشین وی ساخته و زمینه حمایت از دولت و نیروهای امنیتی و مقابله در برابر مخالفان را کما فی سابق در این ولایت مستحکمتر سازد.
از سوی هم، مولوی عصمت الله ندیم، رییس وشورای علمای غور نیز داکتر ملکزاده را شخصیت ملی و تکرار ناشدنی خواند و گفت:"مرگ حق است و هر روز یکی ما پی دیگری این سفر را ادامه میدهیم؛ اما خوش به حال آنهاییکه خداوند برایشان عزت و غیرت داده است، ملکزاده شخص با غیرت و با عزت بود، دست کم گرفتن شخصیت های چون ملکزاده خیانت است".
آقای ندیم افزود، موثریت و جایگاه داکتر محمد ابراهیم ملکزاده فراتر از آنچه ما در زمان زنده بودنش تصور میکردیم؛ بود. او سالها از ننگ و ناموس و مردم و خاکش دفاع کرد، وجودش برای مردم روحیه میبخشد و نبرد و مدیریتش در میدان جنگ ثابت بود؛ و حال که در میان ما نیست، درد نبودنش را به جان و دل حس میکنیم.
به نظر رییس شورای علمای غور، اگر داکتر ملکزاده حضور نمیداشت به یقین که انتخابات در این ولایت صورت نمیگرفت. وی گفت، اگر حکومت در پی ارامش و استحکام نظام در غور است، پس باید پسر داکتر ملکزاده جانشین وی در شورای ملی شود؛ و این خواست مه و صد ها تن نیست، بلکه خواست هزاران شهروند غوری و تمامی ملت غور است.
میر احمد حسینی؛ که به نمایندگی از جوانان صحبت می کرد؛ داکتر ملکزاده را فراتر از اندیشه های سمتی، قومی و زبانی دانست؛ وی گفت ملکزاده نه تنها رهبر غوریها، بل شخصیت فرا ملیتی و ملی بود که کارنامه و تلاش هایش فراتر از غور در مناطقی از فراه و هلمند نیز قابل تمجید و قدردانی بود. وی گفت، داکتر ملکزاده مرد سنگر، مردم و وطن دوست بود؛ وی فکر ملی داشت و همواره برای منافع ملی می اندیشید.
آقای حسینی افزود:" ملکزاده در آخرین دیدارش از غور در جمع کثیری از مردم گفت، منافع علیای مردم غور مقدم تر است، ولو هرکس چی پشتون و تاجیک و هزاره باشد حمایتش کنید بشرطیکه منافع مردم ما را در نظر گیرد، فرق نمیکند از کدام سمت و متعلق به کدام حزب است؛ همین که فکر آبادی غور و رفاه مردمش را داشته باشد همان رهبر ماست و ما وی را حمایت میکنیم".
انیسه غیور، وکیل شورای ولایتی غور نیز به نمایندگی از زنان این ولایت صحبت نموده و ملکزاده را فرزند راستین غور خواند و گفت:" مرحوم ملکزاده در بین دود و باروت بزرگ شد و به پختگی رسید؛ او درد مارا بهتر از همه کس میدانست چون خودش از نارسایی های موجود جامعه که درد همه ی ماست، رنج میبرد".
خانم غیور افزود، داکتر ملکزاده نه تنها که یک چریک موفق و پرتلاش بود، بل در راستای تعلیم و تربیه اولاد این وطن نیز تلاش های چشم گیری را انجام داده است.
در همین حال، فضل الحق نجات که به گفته اش وی همسنگر ملکزاده در دوران جهاد و رفیق نزدیک وی بود، از خاطرات و رشادت های وی یاد نمود و گفت، ملکزاده صادق ترین مجاهد بود که تاحال دیده بودم، وی رفیق بود و به رفاقتش افتخار میکنم.
آقای نجات ملکزاده را شخصیت فرا قومی و منطقوی عنوان نمود و گفت، وی شخصیت ملی و مبارز غیرتی و یکی از بارزترین سنگرداران مقاومت بود که در برابر هراس افگنان شجاعانه رزمید، از خود کارنامه ها بجا ماند، جرات و متانعت رزمندگی و فداکاری هایش ثبت تاریخ است و الگوی برای نسل های بعدی.
آقای نجات به نقل از شهید احمدشاه مسعود گفت:"در سرزمین غور فردی در مقاومت است، او به زندگی و آزادی باورمند است و او دومین سنگر مقاومت را رهبری میکند".
فضل الحق نجات در ادامه صحبت هایش ملکزاده را مسلمان واقعی، مقاومت گر، پابند به باور های دینی و شخصیت مصمم و مردمی خواند و افزود:"جنگ در تیوره بود، اما با این همه نیروی مستقر در فیروزکوه، همه ی ما روحیه خود را از دست داده بودیم، فقط امیدما ملکزاده بود؛ و آن مرد نترس از میدان نبرد خونین ما را روحیه میداد".
این گردهمایی در حال در فیروزکوه شکل گرفت که قبل از آن نیز همایش بزرگی به یاد بود کارنامه های داکتر محمد ابراهیم ملکزاد با حضور مقامات اداره محلی و مهمانان ویژه در ولایت هرات تدویر یافته بود؛ علاوه بر این دو گردهمایی در هرات و غور، باشندگان شش ولسوالی غور نیز طی راهپیمایی های جداگانه و وسیعی خواستار جانشینی فرزند داکتر محمد ابراهیم ملکزاده در شورای ملی شده بودند.

شنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۳۰ مارچ ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور