آرشیف

2014-10-30

جام غور

مردم: دوتن اسیر توسط افراد ملا محمود بعد از شكنجه كشته شدند

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۹ اکتوبر۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مقام ها در اداره محلي غور ميگويند كه دو تن اسير از قوم تايمني از سوي افراد ملا محمود و ملا كمال (وابسته به قوم زي رضا) كشته شدند، از سوي هم مردم عام در تماس هاي تليفوني به جام غور گفته اند كه اين دو تن بعد از شكنجه و قطع انگشتان به قتل رسيدند.
به نقل از منابع حكومتي در فيروزكوه، افراد ملا محمود و ملا كمال صبح روز سه شنبه گذشته شش تن از قوم تايمني را زماني مورد حمله مسلحانه قرار دادند كه آنان مصروف جمع آوري هيزم كوهي در مناطق بي بي يان و نادانك ولسوالي دولينه بودند؛ كه در اين ميان دوتن كشته شدند، دوتن زخم برداشتند و دوتن ديگر را به اسارت گرفتند.
آقاي خطيبي گفت، دوتن اسير بعد از چند ساعت اسارت از سوي افراد ملا محمود به قتل رسيدند كه با اين حال 4 تن از قوم تايمني كشته شدند و 2 تن ديگر آنان زخم برداشتند.
اقاي خطيبي از شكنجه قبل از مرگ دوتن اسيراظهار بي خبري ميكند، اما محمد كريم باشنده ولسوالي دولينه به جام غور گفته است که بعد از مشاهده اجساد ديدن كه انگشتان آنان قطع و پاهایشان شکسته بودند.
 گفته است كه انگشتان ، اما نامبرده از شكنجه آنان اظهار بي خبري كرد.
خواستيم در اين مورد نظر ملا محمود را با خود داشته باشيم، اما موفق نشديم.
اختلافات قومي ميان اقوام زي رضا و تايمني از سالها به اينسو جريان دارد كه ضمن قتل ده ها تن از طرفين مهاجرت هاي گروهي و به آتش كشيدن منازل مسكوني شدند.