آرشیف

2015-10-18

جام غور

مردان بر علیه والی و زنان به حمایت از والی، تظاهرات کردند

یکشنبه 26 میزان 1394 برابر است با 18 اکتوبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
ده ها تن از مردان به بشمول رییس و اعضای شوراهای ولایتی، علما، شهر و متنفذین قومی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، بر علیه والی آن ولایت و شماری از زنان به حمایت از والی مظاهره نمودند.
مخالفان والی شعار های"  ما والی توانا و با کفایت میخواهیم، ما والی متعصب و نفاق افگن را نمیخواهیم"  و شعار های حامیان والی " ما مردان زن ستیز و متعصب نمیخواهیم" را سرمیدادند که یک گروه خواهان برکناری و گروه دیگر خواهان ادامه سمت ولایت سیما جوینده از حکومت وحدت ملی شدند.
در چند روز گذشته این دومین تظاهرات است که بر علیه سیما جوینده راه اندازی شده بود، مظاهره کنندگان گفته اند تا زمانی که والی بر کنار نشود، راهپیمایی های مدنی آنان ادامه خواهد داشت.
این تظاهرات در فیروزکوه، مرکز ولایت غور درحالی راه اندازی شده بود که از دو روز به اینسو در ولسوالی دولینه آن ولایت میان نیروهای امنیتی و طالبان درگیری بود.
گفته میشود که طالبان مرغاب نیز در تلاش ایجاد قرارگاه دایمی در ولسوالی دولتیار هستند و شاید با استفاده از وضعیت کنونی در فیروزکوه، طالبان حملات شانرا به هدف تسخیر مراکز ولسوالی ها و شهر فیروزکوه، افزایش دهند.