آرشیف

2015-8-17

جام غور

محصول بی پیشینه ی گلخانه بادرنگ در ولایت غور

دوشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۴ برابر است با ۱۷ اگست ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

پر محصول ترین و بزرگترین گلخانه بادرنگ در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، ایجاد شده است که در ۲۴ ساعت نزدیک به ۸۰۰ کیلوگرام بادرنگ محصول دارد.
این گلخانه در نیم جریب زمین در شمال قریه تیغه تیمور در منطقه موسوم به حوض مرغان (کنار لر سیاخارک) ساخته شده که به گفته مسوولان این گلخانه، روزانه حدود ۸۰۰ کیلوگرام بادرنگ از آن برداشت میکنند.
غلام علی یکی از زارعین این گلخانه است که به گفته اش در کشور ایران در بخش گلخانه ها کار نموده و اکنون میتواند هر نوع سبزیجات را در گلخانه ها زرع و پرورش دهد.
وی می گوید، بیشترین مشتریانش سبزی فروشان شهر فیروزکوه هستند و آنان توانسته اند که ۹۰ در صد نیازمندی شهروندان فیروزکوه و قریه جات اطراف را مرفوع نمایند.
قبل ازین فی کیلوگرام بادرنگ در بازار فیروزکوه به ۵۵ افغانی به فروش میرسید، اما با عرضه محصول این گلخانه قیمت فی کیلوگرام بادرنگ به ۳۵ افغانی کاهش یافته است.
مالکان این گلخانه میگویند که آنان برای مشتریان و سبزی فروشان شهر فیروزکوه فی کیلوگرام بادرنگ را به ۲۵ افغانی به فروش میرسانند.
غلام علی می گوید که هوای فیروزکوه سرد است، اما با آنهم ایجاد گلخانه ها و زرع هر نوع سبزی در منطقه امکان پزیر است.
این مرد ماهر زراعت گلخانه ی میگوید که این کسب را با شوق و علاقه تمام دنبال میکند و میتواند هر نوع سبزی را در گلخانه ها زرع و پرورش دهد.
وی گفت، تخم بادرنگ های گلخانه ی اصلاح شده ی کشور های بیرونی است که فی دانه آن از ۲۰ افغانی الی ۶۶ افغانی هزینه برمیدارد.
این گلخانه بشکل ابتدایی از چوب –پلاستیک ساخته شده که ۴۰۰ هزار افغانی هزینه برداشته است.

محصول بی پیشینه ی گلخانه بادرنگ در ولایت غور

محصول بی پیشینه ی گلخانه بادرنگ در ولایت غور

محصول بی پیشینه ی گلخانه بادرنگ در ولایت غور

محصول بی پیشینه ی گلخانه بادرنگ در ولایت غور

محصول بی پیشینه ی گلخانه بادرنگ در ولایت غور