آرشیف

2018-12-31

جام غور

محافظان بند برق پوزلیچ غور بیش از 4 ماه می‌شود که حقوق نگرفته‌اند

به دنبال توقف کار بند برق پوزلیچ غور اکنون محافظان این بند به رادیو سرحد می‌گویند، بیش از چهار ماه می‌شود حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند و با مشکلات زیادی دچاراند.

آنان می‌گویند، بارها این مشکل را با مسئولان محلی و مقام‌های مرکزی در میان گذاشته‌اند؛ اما هنوز به دلایل نامعلوم معاش‌شان پرداخت نشده است.

محافظان بند برق پوزلیچ غور هشدار می‌دهند که اگر معاش آنان اجرا نشود، مجبوراند تمام تجهیزات دست داشته را بفروشند.

فعالان مدنی غور نیز مسئولان محلی و مقام‌های مرکزی را به بی‌توجهی و کم‌کاری متهم می‌کنند و می‌گویند، با آن‌که بارها در پیوند به کم‌کاری در ساخت بند برق پوزلیچ اعتراض کرده‌اند؛ اما مقام‌ها به اعتراض آنان توجهی نکرده‌اند.

عبدالحی تابش، فعال مدنی در غور از حکومت می‌خواهد تا در کنار پرداخت حقوق محافظان بند برق پوزلیچ، کار ساخت آن را نیز از سر بگیرد.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور مشکل عدم پرداخت حقوق محافظان بند برق پوزلیچ را تأیید می‌کند و می‌‌گوید، مسئولیت اجرای معاش معافظان این بند را شرکت قراردادی افغان شاهین به دوش دارد.

سخنگوی والی غور می‌گوید، این موضوع را با مقام‌های مرکزی در میان گذاشته اند.

مسئولان محلی غور می‌گویند، کار ساخت بند برق پوزلیچ این ولایت تنها 18 درصد پیش رفته است.

به گفتۀ این مسئولان، به دلیل دست‌به‌دست شدن قرارداد ساخت‌وساز، کار اعمار این بند برق بیش از دو سال می‌شود که متوقف است.

گزارش: معروف سعیدی
دوشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۷