آرشیف

2008-6-10

جام غور

مجموعه شعر جوانه هاي خسته اقبال چاپ یافت

مجموعه شعر جوانه هاي خسته اقبال چاپ یافت

چهارشنبه 27 قوس 1387 برابر با 17 دسمبر 2008

جام غور

 

مجموعه اشعار سيدعلي مشفق مديرليسه بيخ سنگ ولسوالي لعل وسرجنگل تحت نام  " جوانه هاي خسته" به كوشش نبي ساقي استاد دارالمعلمين عالي غور به چاپ رسيد. اين دفتركه داراي 103  صفحه مي باشد باقطع وصحافت زيبا وبه تيراژ يك هزار جلد درمطبعه بلخ دركابل چاپ گرديده است. سيدعلي مش��ق نوشته هاي ديگري هم دارد كه توقع مي رود درآينده نزديك به چاپ رسيده وبه دسترس علاقه مندان قرارگيرد. قابل ذكر است كه دراين اواخر انجام فعاليت هاي فرهنگي درميان جوانان غور روزتاروز رو به فزوني گذاشته وآينده روشني را براي جامعه فرهنگي غور نويد مي دهد.

 

 

مشکلات ترا فیکی در بند غوک افزایش یافته است

سه شنبه 26 قوس 1387 برابر با 16 دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه از چند روز به این سو راه اکماتای هرات غور از مسیر بند غوک وراه هرات بسوی  ولسوالی های پسابند وتیوره از طریق بند بور مشکلات زیاد را متوجه مسافرین ساخته.به اساس معلومات مسافرینی که از چغچران به هرات آمده اند نسبت برف وگل ولای وسائل نقلیه نمیتوانند به آسانی از طریق بند غوک عبور کنند این در حال است که راه منار جام و بیدان بسمت چغچران برای وسائل نقیله بزرگ آماده نیست.از یک هفته به این سو مسافرین در هرات منتظر اند تا راه باز شود ویا اینکه از راه فارسی وتولک راه طولانی را طی نمایند. 

 

 

منظوری دو پروژه جدید درولایت غور از طرف سفارت جاپان 

سه شنبه 26 قوس 1387 برابر با 16 دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارشهای واصله از کابل سفیر جاپان مقیم کابل ضمن قرارداد یک مکتب در در لغمان ودیوار استنادی در کنر، قرارداد إعمار دو دیوار استنادی ویگ پروژۀ عرضه خدمات صحی توبر کلوز در ولایت غور را به ارزش جهار صد ونویک هزار دالر آمریکائی با مؤسسات داخلی وخارجی به امضا رسانیده است.بر حسب توافق متعاقدین باید این پروژه طی یکسال تکمیل وبه  بهره برداری برسد.دولت جاپان در افغانستان حدود پنج ملیارد دالر آمریکائی سر مایه گذاری نموده است نموده واما پروژه های ان در ولایت غور بسیار محدود است. در ولایت غور فعلا فصل زمیتان بوده زمینه کار وإعمار پروژه ها بسیار محدود است.از پروژه های کشور جاپان در ولایت غور حدود 7000 نفر مستفید م میشود.

 

 

بر خورد گارد امنیتی ومحافظین والی ولایت غور با معلمین

دوشنبه 25 قوس 1387 برابر با 15 دسمبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران روز شنبه یکتعداد از استادان ومعلمین غور از طرف گارد امنیتی والی غور مورد لت وکوب قرار گرفتند.طبق گزارش ها معلمین مذکور حین عبور وسائل نقلیه حامل والی وافراد امنیتی در مسیر راه قرار گرفتند که خشم محافظین را بر انگیختند ومحافظین خشمگین با استفاده از برچه وقنداق معلمین را مورد لت وکوب قرار دادند که این عکس العمل موجب نا رضائتی برخی از حلقات روشنفکری بخصوص استادان ودانش آموزان چغچران گردیده است. معلوم نیست این عکس العمل قصدی بوده ویا سهوا رخ داده است.این حادث در غور سابقه ندارد.

 

 

جنرال محی الدین غوری از کشته شده 35 طالب خبر داد

یکشنبه 24 قوس 1387 برابر با 14 دسمبر 2008

آژانس خبرى پژواک

 

طبق گزارش های واصله از هلمند ،جنرال محى الدين غورى قوماندان لواى سوم قول اردوى  ٢٠٥ اتل يکجا  با گلاب منگل  والى هلمندو ‌گلدون مسينجر سخنگوى نيروهاى بريتانوى در يک نشست خبرى  از کشتهشدن 35 طالب در مربوطات ولایت هلمند خبر داد.وی که در جمع خبر نگاران از چگونگی پیشرفت عملیات در مربوطات هلمند صحبت مینمود گفت: نيروهاى ما به کمک آيساف در برخى از آن مناطق هلمند که طالبان مسلح در آن موجودبودند ، عمليات  را انجام داده اند.که در عمليات متذکره به شمول سه قوماندان طالبان ،٣٥ تن کشته شده اند وبه نيروهاى امنيتى هيچ آسيبى نرسيده است. طبق گزارشها عملیاتیکه تحت نظر شخص جنرال غوری انجام میشود خیلی با احتیاط ودقت صورت میگیرد که به مردم ملکی هیچنوع آسیب نمی رسد ومردم محل هم از نحوۀ اداره عملیات راضی به نظر می رسند.

 

والی ولایت غور به عیدی مردم رفت

جمعه 22 قوس 1387 برابر با 12 دسمبر 2008

جام غور

 

طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور محترم سید اقبال منیب والی ولایت غور در ایام عید سعید اضحی جهت عیدی واحوال پرسی از مردم به خانه های شان رفت.وی علاوه از عیدی از اوضاع واحوال عمومی مردم پرس وچون نموده خودرا به غم وشادی ایشان شریک ساخت.یکی از باشندگان چغچران ازین عمل والی ستایش نموده گفت این عمل نشانه إعتماد والی به مردم واز مردم به آن است که بدون تشریفات وتر تیبات امنیتی فوق العاده در بین مردم گشت وگذار مینماید وباید یک مسئول چنین خاصیت داشته باشد.گزارش ها می افزاید که وی در ایام عید از مریض ها در شفاخانه ومحبوسین نیز دیدار بعمل آورد وبرای مریض های شفاخانه تحایف نقدی توزیع نمود.